Miesiąc: luty 2019

Uroczyste spotkanie Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Krośnieńskiego

W dniu 27 stycznia 2019 r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Krośnieńskiego. Wzięło w nim udział blisko 300 działaczy ze wszystkich 10 gmin wchodzących w skład powiatu.

Podczas spotkania organizator Starosta Jan Pelczar powitał zebranych gości, m.in. Wicewojewodę Podkarpackiego Lucynę Podhalicz, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, Wójtów i Burmistrzów, Członka Prezydium i Skarbnika Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Nieradkę oraz dyrektorów licznych instytucji państwowych.

Po modlitwie i poświęceniu opłatków uczestnicy składali sobie noworoczne życzenia, po czym wszyscy zasiedli do przygotowanego poczęstunku.

kkkk

kkkkk

Spotkanie Opłatkowe i konferencja w Rzeszowie

W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. w Filharmonii Podkarpackiej odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z całego Podkarpacia. Spotkanie zostało połączone z konferencją poświęconą 100-leciu Sejmu Ustawodawczego oraz reformom samorządowym ostatnich lat.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Parlamentarzyści, Samorządowcy, Wojewoda Podkarpacki, Minister Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy wraz z Doradcą Grzegorzem Nieradką oraz Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Przed uroczystością w Filharmonii wymienione osoby złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych.

fobject_id_201137

Spotkanie noworoczne Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Sanockiego

W sobotę, 19 stycznia 2019 r. w miejscowości Pobiedno w Gminie Bukowsko odbyło się uroczyste spotkanie noworoczno-opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu sanockiego.

Na zaproszenie Starosty Sanockiego Stanisława Chęcia, Wójta Gminy Bukowsko Marka Bańkowskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku Kazimierza Węgrzyna w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Nieradka – koordynator podkarpackich struktur Prawa i Sprawiedliwości.

sch

mb

12