Miesiąc: wrzesień 2015

VIII Festiwal im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju

W tym roku w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się VIII Festiwal im. Michała Kleofasa Ogińskiego w 250 rocznicę urodzin wielkiego kompozytora. 

W najbliższą sobotę, 26 września 2015 r. o godz. 18.00 w sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju (ul. Plac Dietla 2) odbędzie się pierwszy koncert w formule mistrz-uczeń. Wykonawcy to prof. Jerzy Stryjniak – fortepian (USA/Polska), Jan Chłap – flet i Kacper Żaromski – fortepian. Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie.

Poniżej przedstawiamy program pozostałych koncertów festiwalowych:

3 października 2015 r. godz. 18.00 Koncert uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Sanoku.

10 października 2015 r. godz. 18.00 Koncert potomków Michała Kleofasa Ogińskiego i hr. Załuskich. Wykonawcy: Nina Załuska – skrzypce, Anna Zielińska – skrzypce, Zygmunt Zieliński – wiolonczela, Iwo Załuski – fortepian.

11 listopada 2015 r. godz. 18.00 Koncert finałowy. Wykonawcy: Kaja Nowak – skrzypce (Polska/Belgia) i Duet fortepianowy: Anna Materniak, Mikołaj Piatikow (Ukraina/Polska). Słowo wiążące wygłosi Zbigniew Sierpiński – Dyrektor Festiwalu i Iwo hr. Załuski.

img111

Wielka Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie

Podczas swojej wizyty na Podkarpaciu, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, spotkała się z mieszkańcami Jasienicy Rosielnej w powiecie Brzozowskim, odwiedziła zakłady AUTOSAN w Sanoku oraz wzięła udział w powiatowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie.

Spotkanie w Krośnie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Sali św. Ojca Pio należącej do zakonu Kapucynów. Już o godz. 17.00 stało się pewne, że sala z trudem pomieści wszystkich uczestników spotkania, w którym ostatecznie wzięło udział ponad pół tysiąca mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego. Konwencję rozpoczął Prezes Zarządu Okręgu nr 22 i wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński. Powitał mieszkańców i podziękował za liczne przybycie. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz, na którym w znacznej mierze spoczął ciężar organizacyjny tego wydarzenia. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w Polsce przekonując, że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma wystarczająco dużo determinacji, aby podjąć się tego wielkiego zadania. Wystąpienie Posła Babinetza, który po raz kolejny ubiega się o mandat do Sejmu RP zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem. Następnie Marek Kuchciński przystąpił do przedstawienia kandydatów, którzy wychodząc kolejno na scenę zaprezentowali się wyborcom. Warto wspomnieć tutaj najmłodszą kandydatkę do Sejmu, 27-letnią Lidię Lipkę, która w swojej rodzinnej miejscowości jest Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Prezesem Stowarzyszenia „Troska o Twoją Przyszłość”.

Po zaprezentowaniu ostatniego kandydata wśród burzy oklasków oraz okrzyków „Beata” i „Zwyciężymy” na scenę weszła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Beata Szydło. Przechodząc wśród tłumu wiceprezes PiS witała się z mieszkańcami ziemi krośnieńskiej i przyjmowała życzenia. W merytorycznym, a zarazem porywającym przemówieniu, raz po raz przerywanym brawami, Beata Szydło zwracała uwagę na najistotniejsze problemy Polaków. Podkreślała konieczność rozwijania rodzimego przemysłu i zahamowania wyprzedaży majątku narodowego. Przedstawiła również przyniesiony przez siebie pakiet gotowych ustaw zapewniając, że natychmiast po zwycięskich wyborach trafią one do Sejmu.

Na zakończenie spotkania Gabriela Lipka i radny Grzegorz Nieradka wręczyli Beacie Szydło bukiet kwiatów. Grzegorz Nieradka podziękował kandydatce PiS na premiera, że podjęła się trudu tworzenia biało-czerwonej drużyny, podkreślając, że w Polsce istnieje silna potrzeba odbudowy narodowej wspólnoty. Następnie Beata Szydło udała się na spotkanie z mieszkańcami, podpisując materiały wyborcze oraz pozując do wspólnych zdjęć. Po konwencji, już za zamkniętymi drzwiami, Beata Szydło spotkała się z przedstawicielami krośnieńskiego PKS, który boryka się z poważnymi problemami. Ten gest jest dowodem autentycznej troski o sprawy obywateli.

Piotr Babinetz

P9220534

P9220555

P9220557

P9220562

Światowy Festiwal Sztuki „Genesis” Krosno 2015

Światowy Festiwal Sztuki „Genesis” Krosno 2015 to wydarzenie bez precedensu. Tegoroczną edycję Festiwalu pod hasłem „By wznosić się ku górze, trzeba kochać ziemię, po której się stąpa” Patronatem Honorowym objęła Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Andrii Deshchystsia, Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

Festiwal rozpoczął się w sobotę 12 września 2015 r. od VI Rautu Dyplomatycznego w Pałacu Polanka w Krośnie. Wykład zatytułowany „Polska-Ukraina 2015 – dobre praktyki polityczne i gospodarcze” wygłosił Ambasador Ukrainy w Polsce. Odbyła się również licytacja dzieł sztuki oraz taneczne spotkanie towarzyskie. Dochód z aukcji podczas Rautu przeznaczony został na sfinansowanie pobytu w zielonej szkole grupy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku w Rymanowie.

Dnia 3 października 2015 r. (sobota) odbędzie się natomiast Wielka Gala Koncertowa, która rozpocznie się o godz. 18.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W I części koncertu „Oczarowanie” wystąpi Grażyna Brodzińska (sopran) – Primadonna operetki i musicalu. Towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna pod Dyrekcją Tomasza Chmiela. Druga część koncertu „Va Pensiero” to Wielkie Chóry Operowe – Viva Verdi. Wystąpi również Jan Michalak (bas baryton) oraz Reprezentacyjny Chór i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Mikołaja Łysenki we Lwowie. Dyrygent – Ihor Pylatyuk. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony zostanie na sfinansowanie kosztów rehabilitacji chłopca z Moderówki cierpiącego na porażenie mózgowe.

W koncercie swój udział zapowiedział Grzegorz Nieradka, który w dowód uznania i wzorowej współpracy z Posłem na Sejm RP Piotrem Babinetzem zasiądzie w strefie VIP. Organizatorem wydarzenia jest Krośnieńskie Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, na którego czele stoi Pani Kamila Bogacka.

img107

Podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP dla Grzegorza Nieradki

Dnia 21 września 2015 roku na adres Biura Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowane do Grzegorza Nieradki – Sekretarza Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

W piśmie z dnia 15 września 2015 r. Pan Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożył w imieniu Andrzeja Dudy podziękowania Grzegorzowi Nieradce za gratulacje i życzenia nadesłane w związku z wyborem i zaprzysiężeniem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojciech Kolarski i Grzegorz Nieradka współpracują ze sobą od 2012 roku, kiedy to z grupą przyjaciół podjęli decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. O przyjaźni obu Panów świadczy bezpośrednia forma pisma oraz przekazane telefonicznie gratulacje, jakie Grzegorz Nieradka złożył Wojciechowi Kolarskiemu w dniu objęciu przez niego teki Ministra. W gronie współzałożycieli tego prestiżowego Stowarzyszenia jest m.in. obecny Prezydent Andrzej Duda, Minister Wojciech Kolarski i Radny Grzegorz Nieradka. Poniżej publikujemy treść listu z Kancelarii Prezydenta.

img116

Mieszkańcy ul. Zadwór chcą Strefy Ruchu Pieszego

Dnia 31 sierpnia 2015 r. na wniosek mieszkańców fragmentu ul. Zadwór w Iwoniczu (Osiedle Ispak) radny Grzegorz Nieradka skierował pismo do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o wyznaczenie na wskazanym terenie tzw. Strefy Ruchu Pieszego. Podstawowym celem wniosku było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych korzystając z dróg gminnych na osiedlu. W odpowiedzi udzielonej radnemu dnia 8 września wiceburmistrz wyraził chęć zapoznania się z opinią większej grupy mieszkańców i użytkowników wzmiankowanej ulicy, dlatego zdecydował o przekazaniu do zaopiniowania wniosku przez Radę Sołecką i poddaniu pod głosowanie na najbliższym zebraniu mieszkańców.

Mając na uwadze, że zebrania mieszkańców nie cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy biorący w nim udział mogą nie znać realiów Osiedla Ispak, radny Grzegorz Nieradka postanowił odwiedzić wszystkich mieszkańców, których sprawa ta dotyczy i zebrać podpisy poparcia pod wnioskiem o utworzenie Strefy Ruchu Pieszego. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem zdecydowanej większości mieszkańców o czym świadczy fakt uzyskania na liście podpisów niemal wszystkich użytkowników drogi gminnej na Osiedlu Ispak.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2015 r. radny Grzegorz Nieradka przedstawił burmistrzowi listę podpisów i poprosił o wszczęcie procedury, tj. sporządzenia projektu organizacji ruchu ul. Zadwór i jego realizacji. Burmistrz zapewnił, że działania te zostaną natychmiast podjęte.

Dziś mija 76. rocznica napadu sowietów na Polskę

Dokładnie 76 lat temu, 17 września 1939 roku sowiecka Rosja, łamiąc pakt o nieagresji, napadła na Polskę. Dzień ten nazywany jest IV rozbiorem Polski. 

Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, ZSRS zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską. Sowieci dokonali napaści na Polskę bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny. Napaść doprowadziła do masowych prześladowań narodowościowych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej przyłączonych do ZSRS. Rosyjskie wojska pierwszego rzutu uformowane były w dwa fronty, w skład których wchodziło 6 armii. Łącznie siły pierwszego rzutu obejmowały 9 korpusów i 1 dywizję piechoty, 4 (lub 5) korpusów i 1 dywizję kawalerii, 2 korpusy i 12 brygad czołgów. W sumie ok. 620 tys. żołnierzy, 4,7 tys. czołgów i 3,3 tys. samolotów. Jednostki te posiadały zatem m.in. prawie dwa razy więcej czołgów niż Wehrmacht w dniu 1 września 1939 i dwa razy tyle samolotów bojowych co Luftwaffe na froncie polskim.

Pamiętajmy o obrońcach wschodnich granic Rzeczypospolitej. Wywieśmy dzisiaj biało-czerwoną flagę, dając wyraz pamięci i postawy patriotycznej.

Zdjęcie: Grzegorz Nieradka wraz z grupą współpracowników w oczekiwaniu na ciało śp. Anny Walentynowicz, które zostało ekshumowane i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie w dniu 17 września 2012 roku. Autor fot.: Anna Loch.

Należy pamiętać, że następstwem 17 września 1939 r. było dokonanie przez Rosjan ludobójstwa w Katyniu w kwietniu 1940 r. Bez Katynia natomiast nie byłoby Smoleńska, stąd oddanie hołdu śp. Annie Walentynowicz w dniu 17 września 2012 było wielkim symbolem ciągłości bolesnej historii Polski.

Pełna lista kandydatów PiS do Sejmu RP i Senatu RP

Dzisiaj, 11 września, w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie zostali zarejestrowani kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu i Senatu z okręgu nr 22 (przemysko-krośnieńskiego). Liderem listy Marek Kuchciński.

Sejm RP

 1. Marek Kuchciński, Przemyśl
 1. Anna Schmidt–Rodziewicz, Jarosław
 1. Piotr Uruski, Sanok
 1. Piotr Babinetz, Krosno
 1. Witold Lechowski, powiat jasielski
 1. Andrzej Matusiewicz, Przemyśl
 1. Stanisław Piotrowicz, Krosno
 1. Bogdan Rzońca, Jasło
 1. Teresa Pamuła, powiat lubaczowski
 1. Adam Śnieżek, powiat brzozowski
 1. Tomasz Kojder, Przeworsk
 1. Bożena Ryczan, powiat przemyski
 1. Ryszard Jędruch, powiat przeworski
 1. Anna Wołtosz, powiat krośnieński
 1. Barbara Krajewska, powiat przemyski
 1. Jan Zuchowski,powiat lubaczowski
 1. Maria Cisoń, powiat jasielski
 1. Łukasz Ciółkowski,Lesko
 1. Elżbieta Kot, powiat brzozowski
 1. Dorota Łukaszyk, powiat bieszczadzki
 1. Lidia Lipka, powiat krośnieński
 1. Janusz Cecuła, powiat sanocki

Senat RP

Alicja Zając – okręg senacki nr 57, powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński oraz miasto na prawach powiatu Krosno.

Mieczysław Golba – okręg senacki nr 58, powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miasto na prawach powiatu Przemyśl.

Strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości w nowej odsłonie!

Szanowni Państwo!

Uruchomiliśmy serwis internetowy Prawa i Sprawiedliwości w nowej odsłonie. Znajdziecie w nim Państwo nie tylko odświeżoną szatę graficzną i przejrzysty układ treści, ale również codziennie aktualizowane wiadomości, relacje z konferencji, spoty, zdjęcia, filmy, łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach partyjnych i wiele więcej. Mamy nadzieję, że zmiany przypadną Państwu do gustu. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną www.pis.org.pl

Jesteśmy również na facebooku Prawo i Sprawiedliwość Beata Szydło

Zachęcamy także do odwiedzania strony wybierzpis.org.pl

#DamyRadę

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Dnia 28 sierpnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, które miało na celu dokonanie oceny infrastruktury sportowej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. W związku z tym członkowie Komisji wizytowali stadiony w Iwoniczu, Lubatowej, Lubatówce oraz siedzibę Iwonickiego Klubu Narciarskiego Górnik, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Poniżej przedstawiamy główne wnioski, które zostały skierowane do Burmistrza w związku z niezbędnymi, zdaniem Komisji, inwestycjami w poszczególnych klubach sportowych. Jednocześnie radni poprosili Burmistrza o przedstawienie w formie pisemnej wartości kosztorysowej wymienionych zadań celem uwzględnienia części z nich w budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2016.

LKS Iwonka Iwonicz: 

– dokończenie budowy ogrodzenia,

– zagospodarowanie terenu za stadionem na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,

– wykonanie nawierzchni 110 metrowej,

– zadaszenie trybun,

– poprawa chodnika przy wejściu na stadion,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

LKS Lubatowa: 

– remont szatni i natrysków wraz z elewacją,

– oczyszczenie ujęcia wody poprzez zamontowanie filtrów,

– wybudowanie trybuny,

– utworzenie ochronnych barier oddzielających płytę boiska od strefy dla kibiców,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

LKS Lubatówka: 

– przyłączenie kanalizacji do budynku klubu,

– wzmocnienie stropu na całości budynku,

– wymiana drzwi zewnętrznych do szatni i łazienki (przebudowa łazienki),

– remont ogrodzenia,

– utworzenie ochronnych barier oddzielających płytę boiska od strefy dla kibiców,

– zakup trzech grzejników.

IKN Górnik Iwonicz-Zdrój: 

– wybudowanie strzelnicy biathlonowej (znalezienie działki pod taką inwestycję),

– wymiana chodnika przed budynkiem klubu,

– przegląd lamp oświetleniowych na terenie placu wokół siedziby klubu,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej jest komisją stałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, do której należy pięciu radnych: Marcin Zając, Bogusław Dmytrak, Grzegorz Nieradka, Stanisław Zając, Marek Bliżycki.

Strefa Ruchu Pieszego na Zadworze w Iwoniczu. Jest wniosek radnego

W sobotę, dnia 29 sierpnia 2015 roku mieszkańcy ul. Zadwór w Iwoniczu zwrócili się do radnego Grzegorza Nieradki z prośbą o rozwiązanie problemu nieroztropnego zachowania kierowców, którzy nie zachowując zasad szczególnej ostrożności narażają pieszych użytkowników dróg gminnych na niebezpieczeństwo.

Wspólną decyzją mieszkańców i radnego było wszczęcie procedury wyznaczenia tzw. Strefy Ruchu Pieszego na wskazanym obszarze dróg gminnych. W strefie tej obowiązują szczególne zasady ruchu m.in.: pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi a dopuszczalna prędkość pojazdu w tej strefie wynosi 20 km/h. Choć sam fakt pojawienia się znaków informujących o początku i końcu strefy może nie zagwarantować bezpieczeństwa, to da niezbędne narzędzia policji, która o sytuacji została już poinformowana. W tej chwili jednak funkcjonariusze nie mogą podjąć interwencji, bo dopuszczalna prędkość 50 km/h (choć śmiertelnie niebezpieczna w warunkach wąskiej i krętej drogi) nie jest przekraczana i przepisy nie są oficjalnie łamane.

W poniedziałek, 31 sierpnia radny Grzegorz Nieradka wystąpił więc z wnioskiem do burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój oraz odbył rozmowę z wiceburmistrzem, przedstawiając oczekiwania mieszkańców. Poniżej publikujemy treść wniosku radnego i z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Urzędu Gminy.

Interpelacja 9