Strefa Ruchu Pieszego na Zadworze w Iwoniczu. Jest wniosek radnego

W sobotę, dnia 29 sierpnia 2015 roku mieszkańcy ul. Zadwór w Iwoniczu zwrócili się do radnego Grzegorza Nieradki z prośbą o rozwiązanie problemu nieroztropnego zachowania kierowców, którzy nie zachowując zasad szczególnej ostrożności narażają pieszych użytkowników dróg gminnych na niebezpieczeństwo.

Wspólną decyzją mieszkańców i radnego było wszczęcie procedury wyznaczenia tzw. Strefy Ruchu Pieszego na wskazanym obszarze dróg gminnych. W strefie tej obowiązują szczególne zasady ruchu m.in.: pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi a dopuszczalna prędkość pojazdu w tej strefie wynosi 20 km/h. Choć sam fakt pojawienia się znaków informujących o początku i końcu strefy może nie zagwarantować bezpieczeństwa, to da niezbędne narzędzia policji, która o sytuacji została już poinformowana. W tej chwili jednak funkcjonariusze nie mogą podjąć interwencji, bo dopuszczalna prędkość 50 km/h (choć śmiertelnie niebezpieczna w warunkach wąskiej i krętej drogi) nie jest przekraczana i przepisy nie są oficjalnie łamane.

W poniedziałek, 31 sierpnia radny Grzegorz Nieradka wystąpił więc z wnioskiem do burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój oraz odbył rozmowę z wiceburmistrzem, przedstawiając oczekiwania mieszkańców. Poniżej publikujemy treść wniosku radnego i z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Urzędu Gminy.

Interpelacja 9

Dodaj komentarz