Tag: Strefa Ruchu Pieszego na Zadworze w Iwoniczu

Burmistrz „za” a nawet „przeciw”. A cierpią mieszkańcy

Burmistrz „za” a nawet „przeciw”. Tak najkrócej można przedstawić stanowisko Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie wniosku radnego Grzegorza Nieradki o wyznaczenie Strefy Ruchu Pieszego obejmującej fragment ul. Zadwór w Iwoniczu (Osiedle Ispak).

Zebranie 30 mieszkańców Iwonicza jest dla Burmistrza bardziej wiążące niż podpisy blisko 100 mieszkańców Osiedla Ispak, których sprawa bezpośrednio dotyczy. Tak wynika z odpowiedzi Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dn. 30 września 2015 r. udzielonej radnemu Grzegorzowi Nieradce po tym, jak złożył on w urzędzie podpisy mieszkańców Osiedla Ispak popierających wniosek utworzenia tu Strefy Ruchu Pieszego.

– To jest ignorowanie mieszkańców i całkowity brak szacunku dla pracy radnego, który podjął się zebrania podpisów i załatwienia tej ważnej dla nas sprawy – mówią zgodnie mieszkańcy ul. Zadwór.

Dnia 31 sierpnia 2015 r. radny Nieradka, w imieniu mieszkańców Osiedla Ispak, złożył wniosek do Burmistrza o wyznaczenie Strefy Ruchu Pieszego. W odpowiedzi udzielonej radnemu dnia 8 września wiceburmistrz wyraził chęć zapoznania się z opinią większej grupy mieszkańców i użytkowników wzmiankowanej ulicy, dlatego zdecydował o przekazaniu do zaopiniowania wniosku przez Radę Sołecką i poddaniu pod głosowanie na najbliższym zebraniu mieszkańców.

Mając na uwadze, że zebrania mieszkańców nie cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy biorący w nim udział mogą nie znać realiów Osiedla Ispak, radny Grzegorz Nieradka postanowił odwiedzić wszystkich mieszkańców, których sprawa ta dotyczy i zebrać podpisy poparcia pod wnioskiem o utworzenie Strefy Ruchu Pieszego. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem zdecydowanej większości mieszkańców o czym świadczy fakt uzyskania na liście podpisów niemal wszystkich użytkowników drogi gminnej na Osiedlu Ispak.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2015 r. radny przedstawił burmistrzowi listę podpisów i poprosił o wszczęcie procedury, tj. sporządzenia projektu organizacji ruchu ul. Zadwór i jego realizacji. Burmistrz zapewnił, że skoro taka jest wola mieszkańców, działania te zostaną natychmiast podjęte, wyrażając uznanie dla radnego za podjęcie trudu zebrania tak dużej liczby podpisów.

Niestety, słowne deklaracje Burmistrza okazały się niewiele warte. Mimo kolejnego pisma z dn. 18 września 2015 r. z załączonymi podpisami mieszkańców, piszący z upoważnienia Burmistrza, zastępca Jacek Rygiel, upiera się i podtrzymuje swoje stanowisko iż opinia zebrania wiejskiego będzie najbardziej wiążącą deklaracją mieszkańców. A co z podpisami blisko stu bezpośrednio zainteresowanych sprawą mieszkańców? Może jako mniej wiążące zostały już zmielone?

Strefa Ruchu Pieszego na Zadworze w Iwoniczu. Jest wniosek radnego

W sobotę, dnia 29 sierpnia 2015 roku mieszkańcy ul. Zadwór w Iwoniczu zwrócili się do radnego Grzegorza Nieradki z prośbą o rozwiązanie problemu nieroztropnego zachowania kierowców, którzy nie zachowując zasad szczególnej ostrożności narażają pieszych użytkowników dróg gminnych na niebezpieczeństwo.

Wspólną decyzją mieszkańców i radnego było wszczęcie procedury wyznaczenia tzw. Strefy Ruchu Pieszego na wskazanym obszarze dróg gminnych. W strefie tej obowiązują szczególne zasady ruchu m.in.: pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi a dopuszczalna prędkość pojazdu w tej strefie wynosi 20 km/h. Choć sam fakt pojawienia się znaków informujących o początku i końcu strefy może nie zagwarantować bezpieczeństwa, to da niezbędne narzędzia policji, która o sytuacji została już poinformowana. W tej chwili jednak funkcjonariusze nie mogą podjąć interwencji, bo dopuszczalna prędkość 50 km/h (choć śmiertelnie niebezpieczna w warunkach wąskiej i krętej drogi) nie jest przekraczana i przepisy nie są oficjalnie łamane.

W poniedziałek, 31 sierpnia radny Grzegorz Nieradka wystąpił więc z wnioskiem do burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój oraz odbył rozmowę z wiceburmistrzem, przedstawiając oczekiwania mieszkańców. Poniżej publikujemy treść wniosku radnego i z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Urzędu Gminy.

Interpelacja 9