Miesiąc: grudzień 2016

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej,  wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu. Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka.

Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”. Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy: „Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”. W praktyce parlamentarnej ostatnich 27 lat znane są przypadki wykluczenia Posłów z obrad Sejmu.

Apelujemy także o nieuleganie emocjom i niepowielanie kłamstw jakoby Marszałek Sejmu podjął decyzję ograniczającą wolność mediów w Sejmie RP. Wstępne założenia projektu porządkującego obecność przedstawicieli mediów w gmachu parlamentu, nie stanowiące żadnej wiążącej deklaracji, a tym bardziej formalnej decyzji znów spotkały się z zaplanowaną histerią opozycji i mediów komercyjnych. Należy dodać, że jedyną intencją Marszałka Sejmu było podjęcie starań mających na celu zapewnienie lepszej organizacji pracy dziennikarzy.

W nawiązaniu do okoliczności uchwalenia budżetu państwa apelujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób zaangażowanych w ten polityczny spór o samodzielne zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa i krytyczne spojrzenie na informacje serwowane przez polityków opozycji i niektóre media. Ustawa budżetowa została uchwalona z pełnym poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminu Sejmu. Natomiast budzenie niepokojów społecznych leży wyłącznie w interesie grup politycznych i środowisk wywodzących się z dawnej nomenklatury partyjnej, które po raz pierwszy od 27 lat realnie tracą wpływy.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny do złożenia podpisu pod niniejszym Listem Otwartym i wyrażenia w ten sposób swojej solidarności z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

 1. Grzegorz Nieradka– Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22
 2. Zbigniew Małecki– Radny Powiatu Wadowickiego z PiS, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, szef Klubu Gazety Polskiej Andrychów II
 3. Tomasz Trzciński– pianista, dyrygent i kompozytor
 4. Krzysztof Sitko– redaktor naczelny portalu Pressmania.pl
 5. Małgorzata Klemczak– prawnik, blogerka znana w sieci jako Babcia Gosia, dziennikarka portalu Pressmania.pl
 6. Elżbieta Cygan– działaczka społeczna, przedstawicielka środowisk patriotycznych w Nowej Rudzie, przeciwnina wszelkim aktom łamania praworządności każdej partii, czy ugrupowania
 7. Liliana Borodziuk– polonistka, dziennikarka portalu Pressmania.pl
 8. Michał Siwiec-Cielebon– działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, Świadek Pamięci,
 9. Cezary Zaniewski– Polak mieszkający w Austrii, felietonista portalu Pressmania.pl
 10. Lucyna Podhalicz – samorządowiec, socjolog (Przemyśl)
 11. Paweł Sikorski – radny Dzielnicy Śródmieście miasta Krosna
 12. Zbigniew Galicki – emeryt (Kraków)
 13. Kamila Bogacka – prezes zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” (Krosno)
 14. Radosław Mrozowicz – Instytut Myśli Schumana (Rzeszów)
 15. Kazimierz Węgrzyn – radny powiatu sanockiego
 16. Barbara Mazan – Rada Polityczna PiS
 17. Wiesław Polek – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 18. Marcin Józefowicz – Rada Polityczna PiS
 19. Alicja Rostocka – Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 20. Marcin Zając – nauczyciel
 21. Łukasz Radożycki – radny Miasta Sanoka
 22. Andrzej Budzicki – mincerz miasta Sanoka
 23. Edward Jakieła – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
 24. Krzysztof Babinetz – politolog (Krosno)
 25. Alicja Zając – Senator RP
 26. Władysław Stawniczy – Polańczyk-Zdrój
 27. Maria Michałek – Kraków
 28. Jan Wydrzyński – radny miasta Sanoka
 29. Bogusław Faber – emeryt, były policjant
 30. Jerzy Borcz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 31. Grzegorz Kozik – politolog, z-ca kierownika Tarnobrzeskiego BP ARiMR
 32. Paweł Baran – Dyżurny Ruchu PGE Energia Odnawialna S.A.
 33. Piotr Bąk – radny Gminy Lesko
 34. Janusz Żaczek – radny Gminy Lesko, przewodniczący Klubu PiS
 35. Jarosław Margielski – Przewodniczący Rady Miasta Otwocka
 36. Roman Konieczny – Starosta Sanocki
 37. Tadeusz Pióro – Burmistrz Miasta Sanoka
 38. Stanisław Chęć – Wiceburmistrz Miasta Sanoka
 39. Lidia Lipka – z-ca kierownika Sanockiego BP ARiMR
 40. Stanisław Kenar – radny powiatu krośnieńskiego
 41. Cecylia opiła – nauczyciel, historyk (Kraków)
 42. Janusz Opiła – Akademicki Klub Obywatelski w Krakowie
 43. Adam Kornecki – radny Miasta Sanoka
 44. Wojciech Pruchnicki – rzecznik konsumentów powiatu sanockiego
 45. Jan Folta – właściciel firmy HU Cierń w Zarszynie
 46. Stanisław Markowski – artysta fotografik (Kraków)
 47. Seweryn Myśliwiec – biuro Posła na Sejm Piotra Babinetza
 48. Dominika Ścibior – Puławy
 49. Janusz Sieńczak – podinspektor
 50. Karol Szczepanik – nauczyciel (Krosno)
 51. Kazimierz Korabiński – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 52. Adam Lewek – student
 53. Paweł Pernal – Główny Architekt ICT
 54. Klaudia Dembiczak – uczennica, FM PiS Krosno
 55. Agnieszka Dembiczak – Sołtys wsi Wietrzno
 56. Renata Groyecka – muzykolog (Kraków)
 57. Krzysztof Buczek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i rozwoju Powiatu Krośnieńskiego „Bescidia”
 58. Aleksandra Biernat – PiS, Polańczyk-Zdrój
 59. Mieczysław Burnus
 60. Grzegorz Szydłowski
 61. Andrzej Brzana – radny sołecki
 62. Piotr Głowa – uczeń (Iwonicz)
 63. Sławomir Sławek – rencista
 64. Robert Piotr Radwański – trener tenisa
 65. Marzena Cymerman – nauczyciel
 66. Anna Bazyluk – przedstawiciel handlowy
 67. Anna Mościcka – opiekunka we Włoszech
 68. Czesław Jakubowicz – Związek Piłsudczyków Oddział w Białymstoku
 69. Eugeniusz Rachwał – rolnik
 70. Grażyna Kurbiel – specjalista ds. administracji
 71. Bogdan Ryznar – pracownik banku
 72. Jacek Suluja – Instytut Myśli Schumana Rzeszów, student politologii
 73. Janusz Cecuła – radny powiatu sanockiego
 74. Paweł Hydzik – nauczyciel akademicki
 75. Tadeusz Łopata– Wójt Gminy Lanckorona
 76. Ryszard Majdzik – członek komisji krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80
 77. Wiesław Wandycz – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie
 78. Beata Kołcz – Przewodnicząca zarządu NSZZ Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu
 79. Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP
 80. Alicja Serwińska – biuro PiS Krosno
 81. Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 82. Bogumiła Romanowska – radna Miasta Krosna
 83. Robert Romanowski – Krosno
 84. Małgorzata Szybiak – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
 85. Władysław Pudło – dr nauk medycznych (Krosno)
 86. Stanisław Kozielec – były Prezes Rady Powiatowej w Krośnie Podkarpackiej Izby Rolniczej
 87. Mateusz Podkul – Pełnomocnik PiS w Gminie Krościenko Wyżne
 88. Jerzy Sikora– Radny Rady Powiatu Wadowice, członek PiS
 89. Marian Lorek – mgr inż. hutnik, ławnik i kurator sądowy, Krosno
 90. Aldona Merska-Sroka – przedsiębiorca
 91. Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
 92. Marek Małecki – Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego
 93. Krystyna Kostka – Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Kraków
 94. Danuta Szarek – pracownik fizyczny, Krosno
 95. Bogusława Szarek – przedsiębiorca
 96. Marian Fidos – Lubczyna

Spotkanie Wigilijne Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie

W czwartek, 22 grudnia 2016 r. w krośnieńskim biurze Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Tkackiej 2a działacze z miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego spotkali się przy wspólnym wigilijnym stole, aby połamać się opłatkiem i przekazać sobie najlepsze życzenia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan Pelczar – pełnomocnik powiatowy Prawa i Sprawiedliwości i Grzegorz Nieradka – Skarbnik Zarządu Okręgowego PiS i radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Gospodarzem spotkania był Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz.

Podczas spotkania Poseł Babinetz omówił uchwały Zjazdu Okręgowego z dnia 26 listopada 2016 r. Poprosił także Grzegorza Nieradkę o przedstawienie bieżącej sytuacji politycznej. Grzegorz Nieradka odczytał List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Poprosił także o aktywność działaczy na portalach społecznościowych.

 

3

6

7

Spotkanie Wigilijne w Instytucie Myśli Schumana Oddział Rzeszów

W środę, 21 grudnia 2016 roku w restauracji „Gospoda” na przedmieściach Rzeszowa odbyło się spotkanie wigilijne członków i sympatyków Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Myśli Schumana. W spotkaniu wziął również udział Grzegorz Nieradka. Wspólny posiłek, przekazane życzenia, ciekawa dyskusja i pamiątkowe zdjęcie umiliły wieczór i pozwoliły na nawiązanie nowych znajomości. Podczas krótkiej telekonferencji Prezes Instytutu Myśli Schumana, prof. Zbigniew Krysiak przekazał uczestnikom spotkania świąteczne życzenia.

Grzegorz Nieradka w Prezydium Zarządu Okręgowego PiS

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się I posiedzenie Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 22 Krosno. W wyjątkowym Miejscu, bo w Gabinecie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego.

W pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgowego wzięło udział 29 Członków Zarządu, którzy wybrali Prezydium Zarządu. Marszałek Marek Kuchciński rekomendował do Prezydium Posła Piotra Babinetza, który ponownie został Wiceprezesem Zarządu, Poseł Annę Schmidt-Rodziewicz, która została drugim Wiceprezesem, Wojciecha Rzeszutko, który został Sekretarzem i Grzegorza Nieradkę, który został Skarbnikiem.

W drugiej części posiedzenia swoją roczną pracę w rządzie przedstawili wiceministrowie z Podkarpacia: Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak (obaj z Ministerstwa Rozwoju), Aleksander Bobko (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Dawid Lasek (Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz Maria Fajger (wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i Andrzej Wyczawski (członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+). W dalszej części spotkania goście odpowiadali na pytania członków Zarządu dotyczące zamierzeń rządu na przyszły rok.

zarzad-okregu-22

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ze Stowarzyszeniem „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”

Spotkanie z prof. Zbigniewem Krysiakiem w Szkole Głównej Handlowej, udział w warsztatach Trading Labs, zwiedzanie Łazienek Królewskich w Warszawie – tak Wolontariusze Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” – wraz Panią Prezes Kamilą Bogacką, Asystentem Tomaszem Małeckim i radnym Grzegorzem Nieradką uczcili dnia 2 grudnia 2016 r. w Warszawie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest świętem obchodzonym corocznie 5 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku.

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” powstało 2 września 2008 r. i prowadzi działalność statutową w zakresie pożytku publicznego. W swej działalności organizuje wolontariat, angażując młodych ludzi do pomocy w akcjach społecznych.

1

2

5

7

8

9

Fot. Tomasz Małecki, Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”

Wizyta w Ministerstwie Zdrowia

W piątek, 2 grudnia 2016 r. Pani Kamila Bogacka – Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Grzegorz Nieradka – radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz Wolontariusze Stowarzyszenia, w ramach „Kampanii Społecznej, nad którą przypięłam różową wstążkę” złożyli wizytę w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

W imieniu Ministra Konstantego Radziwiłła z przedstawicielami Stowarzyszenia spotkała się Pani Katarzyna Głowala, Podsekretarz Stanu nadzorująca Departament Polityki Zdrowotnej. Wizyta w Ministerstwie była kolejnym elementem w podejmowanych staraniach o zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala.

ministerstwo-zdrowia1

Konferencja prasowa przed Szpitalem Wojewódzkim w Krośnie

W czwartek, 1 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 przed Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Krośnie Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” zorganizowało konferencję prasową, stanowiącą element „Kampanii Społecznej, nad którą przypięłam różową wstążkę„. Kampania stawia sobie za cel zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala.

W konferencji prasowej wzięła udział Pani Kamila Bogacka – organizatorka Kampania Społecznej i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Grzegorz Nieradka – reprezentujący Posła na Sejm RP Piotra Babinetza i krośnieńskie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, a także Pan Wojciech Jarząb z Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” i dr Piotr Lenik – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.

Pełna relacja z konferencji prasowej do obejrzenia poniżej:

Grzegorz Nieradka Członkiem Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22

W sobotę, 26 listopada 2016 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22 z udziałem 392 delegatów reprezentujących dwanaście powiatów okręgu Krosno-Przemyśl. Delegaci dokonali wyboru Prezesa i Członków Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej.

Dzięki zaufaniu delegatów Grzegorz Nieradka został wybrany na Członka Zarządu Okręgu nr 22, uzyskując trzecie miejsce pod względem liczby otrzymanych głosów. Prezesem Zarządu został Pan Marszałek Marek Kuchciński, którego poparło 359 osób. 

– Dziękuję Szanownym Delegatom i obiecuję godnie reprezentować nasz region na posiedzeniach Zarządu – napisał Grzegorz Nieradka na swoim profilu na facebooku

Zarząd Okręgowy PiS Okręgu nr 22 Krosno

 

Kongres 590 w Rzeszowie

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa odbył się Kongres 590. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, której fundatorem został profesor Adam Glapiński.

Podczas Kongresu Wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił Konstytucję dla biznesu. W spotkaniu wzięło udział ok. 3 tys. uczestników, w tym Prezydent Andrzej Duda, Premier Beata Szydło wraz z Ministrami, parlamentarzyści, eksperci i przedsiębiorcy. Kongres stał się również wspaniałą okazją do spotkania środowiska skupionego wokół Instytutu Myśli Schumana. Na zdjęciu prof. Zbigniew Krysiak – prezes Instytutu, Kamila Bogacka, Radosław Mrozowicz i Grzegorz Nieradka.