Kategoria: Gmina Iwonicz-Zdrój

Z Iwonicza na Ellis Island. Nowa książka Grzegorza Nieradki jeszcze w tym roku

„Z Iwonicza na Ellis Island” to ujmująca historia inspirowana rodzinną legendą, która po 120 latach znalazła potwierdzenie w dokumentach. Elementy literackiej fikcji przenikają się tu nieustannie z historycznym tłem miejsc i faktów, tworząc inspirującą fabułę. Realistyczne opisy postaci i otaczającego je świata pozwalają ujrzeć oczami głównego bohatera nie tylko obraz jego rodzinnej miejscowości z przełomu XIX i XX wieku, ale każde niemal miejsce jego życiowej wędrówki. Rozbudowane opisy wewnętrznych przeżyć i rozterek Walentego pozwalają lepiej zrozumieć trudne decyzje podejmowane przez tysiące jemu współczesnych ludzi, którzy zdecydowali się wyrwać z trzymającego mocno przy ziemi galicyjskiego błota… 

Iwonicki Szlak Naftowy im. Jana Kandefera

Jan Kandefer urodził się 26 listopada 1907 r. jako syn Karola (1872-1926) i Łucji Such (1881-1953). Ukończył Szkołę Powszechną w Iwoniczu i odbył przygotowanie zawodowe do pracy w Kopalnictwie Naftowym. Ożenił się z Anielą Kinel (28.10.1906 – 16.04.1937) i zamieszkał w jej rodzinnym domu przy ówczesnej ulicy Długiej 79. Małżonkowie prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne. Doczekali się trzech córek: Władysławy, Leonardy i Zofii. Po przedwczesnej śmierci żony, która nastąpiła 16 kwietnia 1937 r. Jan ożenił się z Katarzyną Podkul, z którą miał dwóch synów: Józefa i Stanisława. W czasie niemieckiej okupacji pracował jako Platzarbeiter w kilku kopalniach ropy naftowej w Iwoniczu, na co wskazuje przepustka z dnia 24 kwietnia 1944 r. wydana przez władze okupacyjne (zachowane zdjęcie i wpis w języku niemieckim). Był aktywnym, społecznym uczestnikiem iwonickiej Straży Ogniowej. Doświadczenie to było niezwykle cenne podczas pracy w strefach niebezpiecznych, grożących pożarem lub wybuchem. Jan Kandefer zmarł 12 września 1980 r. pozostawiając po sobie cenne wspomnienia z pracy w przemyśle naftowym. Doceniając bogactwo zachowanych wspomnień postanowiono upamiętnić w osobie Jana Kandefera wszystkie osoby pracujące w przemyśle naftowym na terenie Iwonicza. Przygotowanie Iwonickiego Szlaku Naftowego im. Jana Kandefera ma na celu odnalezienie, oznaczenie i zachowanie w zbiorowej pamięci miejsc pracy setek robotników, którzy codziennie przemierzali iwonickie pola i lasy w drodze do pracy w kopalniach ropy naftowej.

Iwonickie Stowarzyszenie ocaliło od zapomnienie kolejnych bohaterów. Wraz z Fundacją PGNiG

Początkowo w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zaplanowano do renowacji dwie niszczejące płyty nagrobne, miejsce spoczynku trzech młodych żołnierzy Wojska Polskiego pochodzących z okolic Ciechanowa (kpr. podch. Władysław Plewa, 20 lat), Piły (st. strzelec Leopold Klimaszewski, 21 lat) i Żnina (szer. Władysław Olszanowski, 25 lat). Zmarli oni w krótkich odstępach czasu na przełomie 1945 i 1946 roku w iwonickim szpitalu Excelsior i pochowani zostali na miejscowym cmentarzu. Ostatecznie zdecydowano wymienić płyty na nowe. O wsparcie projektu Stowarzyszenia zabiegał Grzegorz Nieradka, radny powiatu krośnieńskiego.

Dzięki środkom z Fundacji PGNiG Stary Cmentarz w Iwoniczu pięknieje

W pierwszych dniach lipca zakończona została renowacja pomnika na grobie Jakóba Kinela żyjącego w Iwoniczu w latach 1819 – 1903. Był on cenionym mistrzem sztuki murarskiej, której poświęcił 62 lata swojego długiego życia. Skromny człowiek, wznoszący budowle z cegły i kamienia, stawiał sobie pomniki za życia. Iwonickie Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia postanowiło odrestaurować pomnik, wierząc, że konserwatorzy wydobędą z brudnego i częściowo zwietrzałego piaskowca jego naturalną urodę. Projekt został dofinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

źródło: www.ocaliwonicz.pl

Iwonickie Lato 2021

Serdecznie zapraszamy do spędzenia lata w Iwoniczu-Zdroju. Gminny Ośrodek Kultury przygotował moc atrakcji dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Koncerty na sali i w plenerze, zajęcia sportowe i wiele innych.

Letnie linie autobusowe do Iwonicza i Rymanowa. Rozkłady jazdy

Zgodnie z zapowiedziami, już w najbliższy weekend ? nowe linie autobusowe nr 24 i 25 MKS Krosno ? przewiozą pierwszych pasażerów na trasie Krosno – Iwonicz-Zdrój i Krosno – Rymanów-Zdrój ⛰? Poniżej zamieszczam rozkłady jazdy ? Udostępnijcie i dajcie znać w komentarzach czy skorzystacie z tej ekologicznej formy transportu ??

Sprzątamy Iwonicz

Bardzo potrzebna i godna poparcia inicjatywa! ♻️? gratuluję aktywności społecznikom ze Stowarzyszenia Aktywny Beskid ??‍♂️ Wspólnie zadbajmy o czystość naszej uzdrowiskowej miejscowości ?⛲️? – napisał na Facebooku Grzegorz Nieradka.

Partner wydarzenia: TVP3 Rzeszów