Miesiąc: grudzień 2017

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty,

wspomnijcie, że dzień radosny w miłości jest poczęty, 

że jak mówi Wam wszystkim dawne odwieczne orędzie, 

w pierwszą na niebie gwiazdkę Bóg w naszym domu zasiądzie. 

Wesołych Świąt życzy Grzegorz Nieradka 

Radni w obronie czasopisma samorządowego Echo Gminy Iwonicz-Zdrój

Dnia 11 grudnia 2017 r. odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej, podczas której poruszono kilka istotnych spraw dotyczących mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. Pierwsze dwa projekty uchwał dotyczyły zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Iwonicza i Iwonicza-Zdroju. Uchwały zostały podjęte choć część radnych, głównie PiS, przy procedowaniu poszczególnych wniosków mieszkańców wstrzymywała się od głosu, gdyż projekt zakładał ich odrzucenie.

Ważnym punktem obrad była sprawa czasopisma Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. Burmistrz przygotował projekt uchwały o jego uchyleniu i całkowitym wykreśleniu z rejestru. Podczas dyskusji radny Grzegorz Nieradka (członek redakcji) przedstawił liczącą 10 lat historię Echa i podkreślił znaczenie gazetki jako cennego zapisu kronikarskiego najważniejszych wydarzeń Gminy Iwonicz-Zdrój. Podkreślił iż nie wyobraża sobie, aby głosami radnych pismo miało zostać zlikwidowane. Podobne stanowisko zajęli również przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński oraz radni Marcin Zając i Marek Bliżycki (także członkowie zespołu redagującego czasopismo). Ostatecznie w wyniku głosowania czasopismo zostało podtrzymane, gdyż projekt burmistrza został odrzucony.

Grzegorz Nieradka na V Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej w Warszawie

Dnia 5 grudnia 2017 r. w prestiżowym budynku Golden Froor Plaza w Warszawie zebrali się licznie przedstawiciele szeroko rozumianej branży chemicznej i budowlanej. Magazyn „Chemia i Biznes” już po raz piąty zorganizował Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej, podczas której w panelu dotyczącym wyrobów i technologii przedstawiciele firmy Flukar Sp. z o.o. zaprezentowali realizowany od 2015 roku projekt pn. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych.

Zebranych gości powitała Pani Ewelina Płońska-Stepulak, redaktor naczelna magazynu „Chemia i Biznes”. Następnie odbyły się dwa panele, podczas których przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytutów badawczych zaprezentowali najnowsze dane dotyczące przemysłu budowlanego. W dalszej części, po przerwach kawowych umożliwiających nawiązanie kontaktów w ramach networking, odbyła się debata z udziałem gości z Polski i Wielkiej Brytanii, podczas której dyskutowano o najnowszych trendach w budownictwie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych. W czwartym panelu poświęconym nowym wyrobom i technologiom Zastępca Koordynatora Projektu ds. Technicznych, Pan Grzegorz Nieradka, przedstawił referat pt. Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy zadawali mnóstwo pytań a w przerwie przed warsztatami i wyrazili chęć nawiązania kontaktów partnerskich i biznesowych.

3

2

źródło: www.emunew.pl