Miesiąc: styczeń 2015

Pierwszy Iwonicki Orszak Trzech Króli

Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy młodzieży i liczne stowarzyszenia. Dnia 6 stycznia 2015 roku Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przeszedł ulicami Iwonicza.

Uroczysta Msza Święta w kościele pw. Wszystkich Świętych rozpoczęła się o godz. 11.00 od procesyjnego wprowadzenia Świętej Rodziny i Trzech Króli do prezbiterium. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Giera, któremu asystowali ks. prał. Kazimierz Piotrowski i ks. Rafał Szmik. Homilię wygłosił natomiast ks. Zbigniew Kurko. Po błogosławieństwie ks. proboszcz dokonał tradycyjnego poświęcenia kredy, kadzidła i wody. Następnie, przy akompaniamencie organów, uczestnicy Eucharystii opuścili świątynię parafialną i zgromadzili się na placu przykościelnym. Tam ministranci rozdali korony, śpiewniki i naklejki ufundowane przez katolicką Fundację „Orszak Trzech Króli”. Zgodnie z prośbą Konferencji Episkopatu Polski wszyscy otrzymali także gazety misyjne. Słowo wstępu wygłosił Grzegorz Nieradka, Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i główny organizator Orszaku, przypominając treści ewangeliczne związane ze Świętem Objawienia Pańskiego. Następnie zwrócił się do mieszkańców, parafian i gości z prośbą o włącznie się do wspólnej modlitwy „Anioł Pański”, w której uczestnicy 332 Orszaków w 9 krajach łączyli się o godz. 12.00 z papieżem Franciszkiem. Po wspólnej modlitwie uformowany został Orszak, na czele którego szła Święta Rodzina. Tuż na Nią podążali Trzej Królowie, a za nimi dzieci w orszakowych strojach, siostry zakonne, kapłani, trzy poczty sztandarowe symbolizujące Króli i blisko 400 parafian w koronach na głowie.

Orszak zmierzał drogą powiatową w kierunku Iwonicza-Zdroju. Następnie przeszedł w ulice Zadwór i Zagrodniki, aby zakończyć się w Domu Ludowym. Podczas przemarszu dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży prowadziły śpiew kolęd, w który włączyli się wszyscy uczestnicy. „Wśród nocnej ciszy…”, „Gdy się Chrystus rodzi…”, „Przybieżeli do Betlejem…”, „Mędrcy świata Monarchowie…” to tylko niektóre z bogatego repertuaru śpiewanych podczas marszu kolęd. Po wejściu do Domu Ludowego okazało się, że z trudem mógł on pomieścić kilkuset uczestników. Po zajęciu przez mieszkańców miejsc w sali dolnej i na balkonach, Grzegorz Nieradka skierował do wszystkich słowa powitania, podkreślając, że jest to trzecia część uroczystych obchodów Święta Objawienia Pańskiego. Po zapowiedzi, ze swoim programem artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, przygotowywani przez ks. wikariusza Rafała Szmika. Bogaty w treść, umiejętności aktorskie i wokalne występ, przysporzył wiele wzruszeń i zakończył się prawdziwą burzą oklasków. Następnie, po krótkiej przerwie, swój spektakl słowno-muzyczny zaprezentowali mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów. Trzydziestominutowe przedstawienie wprawiło publiczność w zachwyt i podziw nad ogromem pracy włożonej w przygotowanie występu przez podopiecznych DPS, którym podziękowano gromkimi brawami.

Należy podkreślić, że w Iwonickim Orszaku Trzech Króli udział wzięło wielu mieszkańców całej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przebywający na leczeniu i rehabilitacji kuracjusze. Na prośbę ks. proboszcza głos zabrała jedna z uczestniczek, przebywająca na kuracji, która podzieliła się swoimi odczuciami na temat Orszaku w Iwoniczu. Podkreśliła, że idea Orszaków narodziła się kilka lat temu w jednej ze szkół w Józefowie, do której uczęszczają jej wnuki. Wyraziła radość i wdzięczność, że Iwonicz stanął w szeregu 332 miejscowości wprowadzających tradycję Orszaku Trzech Króli.

Po zakończeniu części artystycznej Organizator podziękował wszystkim uczestnikom, wymieniając szereg osób, wspólnot, grup i stowarzyszeń, które przyczyniły się do nadania ostatecznej formy przeżywanej uroczystości. Przekazując mieszkańcom noworoczne życzenia radny Nieradka zaprosił do skosztowania gorącego żurku przygotowanego przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przy kolędach i wspólnych rozmowach ewangeliczno-integracyjne spotkanie dobiegło końca.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Fundacji Orszak Trzech Króli i zachęcają mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój do materialnego wsparcia dzieł prowadzonych przez Fundację. Wystarczy wysłać SMS pod numer 73640.