Tag: Akcja Katolicka w Iwoniczu

Festyn rodzinny w Iwoniczu

W niedzielne popołudnie, 26 lipca 2015 r. w Iwoniczu odbył się festyn rodzinny. Organizatorem spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii pw. Wszystkich Świętych.

Otwarcia festynu dokonał ks. proboszcz Kazimierz Giera wraz z ks. prałatem Kazimierzem Piotrowskim, wieloletnim proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Swoje słowo do uczestników skierował również burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, Witold Kocaj.

We wspólnej zabawie wzięło udział ponad sto osób, z czego znakomitą większość stanowiła młodzież oazowa, która przebywa w Iwoniczu na rekolekcjach. Wśród atrakcji dla najmłodszych wymienić należy zjeżdżalnie, stanowisko malowania twarzy, możliwość przejażdżki na kucyku. Oferta gastronomiczna zawierała natomiast przysmaki z grilla oraz lody i słodkości ze sklepiku. Całkowity dochód z organizacji festynu Zarząd Parafialnego Oddziałku Akcji Katolickiej, którego prezesem jest Janina Gadzała, przeznaczy na zadania statutowe, do których należy m.in. pomoc materialna dla potrzebujących rodzin z terenu parafii.

Akcja Katolicka jest najprężniej działającą organizacją katolicką w Iwoniczu. W ciągu roku organizuje przedświąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących, wspiera rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, bierze udział w rekolekcjach, zjazdach, pielgrzymkach i konferencjach. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Akcji Katolickiej obsługują Mszę Świętą o godz. 11.00 (Suma), po której o godz. 14.30 odbywa się comiesięczne spotkanie w budynku „Organistówki”.

Festyn 2

Festyn 3

Festyn 4

Festyn 5