Tag: Grzegorz Nieradka wystąpił podczas Chemika EXPO 2017 w Szczecinie

Grzegorz Nieradka wystąpił podczas Chemika EXPO 2017 w Szczecinie

Dnia 23 marca 2017 roku Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” posiadający status Krajowego Klastra Kluczowego w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie zorganizował kolejną ósmą edycję Międzynarodowego Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika EXPO 2017.

Spotkanie świata nauki i biznesu odbyło się w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie. Grzegorz Nieradka reprezentujący firmę Flukar Sp. z o.o. zaprezentował referat pt. „Wykorzystanie odpadowych tworzyw polimerowych do sporządzania emulsji asfaltowych na przykładzie programu Life Emu New – rozwiązania dla samorządów”.

2

Fot. facebook.com/LifeEmuNew