Tag: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP dla Grzegorza Nieradki

Dnia 21 września 2015 roku na adres Biura Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowane do Grzegorza Nieradki – Sekretarza Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

W piśmie z dnia 15 września 2015 r. Pan Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożył w imieniu Andrzeja Dudy podziękowania Grzegorzowi Nieradce za gratulacje i życzenia nadesłane w związku z wyborem i zaprzysiężeniem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojciech Kolarski i Grzegorz Nieradka współpracują ze sobą od 2012 roku, kiedy to z grupą przyjaciół podjęli decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. O przyjaźni obu Panów świadczy bezpośrednia forma pisma oraz przekazane telefonicznie gratulacje, jakie Grzegorz Nieradka złożył Wojciechowi Kolarskiemu w dniu objęciu przez niego teki Ministra. W gronie współzałożycieli tego prestiżowego Stowarzyszenia jest m.in. obecny Prezydent Andrzej Duda, Minister Wojciech Kolarski i Radny Grzegorz Nieradka. Poniżej publikujemy treść listu z Kancelarii Prezydenta.

img116

Dyżur radnego już za tydzień. Zapraszamy!

W najbliższy wtorek, 25 sierpnia 2015 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00 odbędzie się kolejny dyżur iwonickich radnych. Tym razem w biurze sołtysa Waldemara Niemczyka przy ul. Zagrodniki z mieszkańcami Iwonicza spotka się radny Grzegorz Nieradka. Kilkanaście plakatów informujących o dyżurze pojawiło się na publicznych tablicach ogłoszeń.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w każdy ostatni wtorek miesiąca organizuje dyżury radnych. Podczas dyżuru mieszkańcy mogą spotkać się z radnym, przedstawić mu swoje problemy i oczekiwać udzielenia pomocy. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i stara się podtrzymać z nimi stały kontakt.

Zachęcamy mieszkańców Iwonicza do skorzystania z tej szansy.