Tag: Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli

Bóg jest dla wszystkich. Pod takim hasłem IV Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Iwonicza

W sobotę 6 stycznia 2018 roku w parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji znaną bardziej jako Święto Trzech Króli. Tuż przed rozpoczęciem uroczystej Sumy pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Giery z udziałem ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego oraz ks. wikariusza Sebastiana Muchy, do prezbiterium naszej świątyni weszli Trzej Królowie, którym towarzyszyły sztandary w odpowiednich barwach: czerwonej symbolizującej Europę, zielonej symbolizującym Azję i niebieskiej będącym symbolem Afryki. Tej wymownej scenie towarzyszył komentarz odczytany przez ks. Sebastiana Muchę. Zobrazowane w ten sposób objawienie Zbawiciela wszystkim narodom ziemi znalazło swoje odzwierciedlenie w odczytanych podczas liturgii słowach z Księgi Izajasza „I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana”.

Na zakończenie Mszy Świętej wszyscy uczestnicy odmówili modlitwę Anioł Pański, pozostając w łączności ze Stolicą Apostolską oraz papieżem Franciszkiem, który o tej samej porze z okna swojego apartamentu pozdrowił wszystkich Polaków podążających za Zbawicielem w Orszaku Trzech Króli. Po modlitwie uformowano Orszak, na czele którego, podobnie jak rok wcześniej, ustawiła się „żywa Gwiazda Betlejemska” utworzona przez kilkanaście uczennic Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. Wolontariuszki w specjalnie uszytych czapeczkach-gwizdkach stanowiły promyczki Gwiazdy mającej doprowadzić Trzech Króli do Świętej Rodziny. Tuż za nią podążali Trzej Królowie, w rolę których wcielili się iwoniccy klerycy, a za nimi licznie zebrani mieszkańcy Iwonicza otrzymując od organizatorów korony, śpiewniki i orszakowe naklejki. Ze względu na piękną pogodę w Orszaku wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Przy śpiewie kolęd prowadzonym przez animatorów muzycznych z Ruchu Apostolstwa Młodzieży kilkaset osób przemierzyło ulicę Długą i ulicę Zagrodniki, aby w sali Domu Ludowego raz jeszcze przeżyć świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Tam oczekiwała już Święta Rodzina. Tym razem w rolę Maryi i Józefa wcielili się Państwo Agnieszka i Maciej Baran, a ich synek Kacperek został Dzieciątkiem Jezus.

Dary, które Trzej Królowie przynieśli Nowonarodzonemu, to złoto – symbol władzy królewskiej przynależnej Chrystusowi na ziemi. Wręczył je Melchior, który według tradycji kojarzony jest z Europą. Kacper przyniósł mirrę będącą symbolem człowieczeństwa i męczeńskiej śmierci Jezusa. Tradycja podaje, że przybył z Afryki, dlatego w ikonografii przedstawiany jest jako osoba czarnoskóra. Baltazar przywędrował z Azji i ofiarował dzieciątku kadzidło – symbol boskości. Scenę złożenia darów i oddania pokłonu Dzieciątku Jezus licznie zebrani uczestnicy nagrodzili brawami.

Następnie na scenie pojawili się uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, których do odegrania tradycyjnych Jasełek przygotował ks. Wikariusz Krzysztof Majder. Program aktorski swoim śpiewem uzupełniała schola młodzieżowa. Publiczność doceniła pracę młodzieży gromkimi oklaskami.

W wyjątkowo bogatym programie tegorocznego Orszaku nie mogło zabraknął uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego podgórskiego w Iwoniczu. Młodzi artyści, przygotowani przez Siostrę Danutę Benedyktę Pruś, która wielokrotnie dała poznać się jako opiekuńcza wychowawczyni dzieci oraz mistrzyni przedstawień teatralnych, i tym razem pokazali się z najlepszej strony. Niezwykle bogaty program przedstawienia wprawił w zachwyt wszystkich zebranych, którzy spontanicznie nagradzali brawami poszczególne elementy sztuki. Młodzi artyści zaprezentowali wyjątkowy talent wokalny, występując w solowych wykonaniach muzycznych, wielki kunszt sztuki aktorskiej, prezentując bardzo rozbudowane i ambitne sceny. Połączenie dwóch rzeczywistości – obrazu młodych ludzi naszego stulecia oraz wydarzeń mających miejsce ponad dwa tysiące lat temu w jeden spójny, religijny przekaz było osiągnięciem na miarę dojrzałych, profesjonalnych aktorów. Wreszcie opanowanie elementów pantomimy, bo i tej formy artystycznej nie zabrakło w spektaklu, czyli niezapomniane role „wieszaka”, „kufra” i „fotela” godne były najwyższego uznania. W tym miejscu warto przypomnieć, że za podobny występ podczas Iwonickiego Orszaku Trzech Króli w 2016 roku uczniowie, staraniem Grzegorza Nieradki – Koordynatora Iwonickiego Orszaku Trzech Króli – mogli zaprezentować się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas osobistego spotkania z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą. Gdy podczas finału wszyscy aktorzy znów znaleźli się na scenie, publiczność nagrodziła ich prawdziwą burzą oklasków.

Jak co roku podczas Iwonickiego Orszaku Trzech Króli zaprezentowali się również podopieczni Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, którzy przygotowali wzruszający program aktorsko-muzyczny. Oprócz podopiecznych wystąpili w nim także wychowawcy i pracownicy iwonickiego Domu Pomocy Społecznej. Scena przy wigilijnym stole miała przypomnieć, jak ważne są rodzinne relacje, wzajemny szacunek i miłość. Włączająca się spontanicznie we wspólne kolędowanie publiczność nagrodziła artystów owacjami.

Na zakończenie orszakowego spotkania, będącego liturgicznym zakończeniem okresu Bożego Narodzenia, ks. proboszcz Kazimierz Giera podziękował wszystkim artystom i licznie zebranym parafianom życząc Bożego Błogosławieństwa.

Koordynatorem Iwonickiego Orszaku Trzech Króli jest Grzegorz Nieradka.

1

1

5

1

6

10

12

8

Wyróżnienie dla Iwonicza podczas Ogólnopolskiej Gali Fundacji „Orszak Trzech Króli”

Grzegorz Nieradka i Piotr Giertych podczas Warszawskiej Gali Fundacji Orszak Trzech Króli  

W sobotę, 5 marca 2016 roku w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Fundację Orszak Trzech Króli, w której wzięło udział ponad stu koordynatorów Orszaku z całej Polski. Gościem Honorowym spotkania był Metropolita Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. 

Przybyłych gości powitała Katarzyna Dorosz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli, która podziękowała obecnym za ich zaangażowanie, zwracając uwagę na fakt, że to dzięki wspólnej pracy udało się zgromadzić wokół idei Orszaku ponad 400 miejscowości w całej Polsce i kilkanaście na świecie. Następnie o głos poproszony został ks. kard. Kazimierz Nycz, któremu uczestnicy gali spontanicznie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat” z okazji obchodzonych dzień wcześniej imienin. Metropolita Warszawski podziękował za życzenia i przywitał zebranych podkreślając wyjątkowe znaczenie miejsca, w którym się znajdują. W ciepłych słowach odniósł się do Zarządu Fundacji oraz koordynatorów w całej Polsce, prosząc o nieustawanie w pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o Ewangelię. Wyraził przekonanie, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi świeckich i osób duchownych w ideę Orszaku Trzech Króli, można być pewnym, że budowana jest na solidnych fundamentach. Na zakończenie swojego wystąpienia kard. Nycz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W dalszej części uroczystości Organizatorzy zaprezentowali plany Fundacji na kolejne lata, po czym przedstawiciele wybranych miejscowości podzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji Orszaku Trzech Króli. Następnie słowo do zebranych wygłosił Piotr Giertych, który stanął u początków idei Orszaku organizując w 2009 roku pierwszy w Polsce, warszawski Orszak Trzech Króli. W Gali uczestniczyli również Kawalerowie Orderu Św. Stanisława na czele z Przeorem Stefanem Kukowskim i Wielkim Mistrzem Janem Zbigniewem hr. Potockim, którzy nadali swoje najwyższe odznaczenie Fundacji Orszak Trzech Króli, dekorując nim Prezes Katarzynę Dorosz.

Po tym uroczystym i podniosłym akcencie nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów. W dowód uznania za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, a także realizacji zadań wyznaczonych przez Fundację Orszak Trzech Króli dyplom otrzymał Grzegorz Nieradka, koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli. To wielkie wyróżnienie podczas ogólnopolskiej Gali pokazuje, że warto jest pracować społecznie.

Jpeg

Grzegorz Nieradka podczas ceremonii rozdania dyplomów dla koordynatorów Orszaku Trzech Króli w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich 

Jpeg

Grzegorz Nieradka w towarzystwie Wielkiego Mistrza Jana hr. Potockiego oraz Kawalerów Orderu Św. Stanisława 

CCI20160306

Wyróżnienie dla Iwonicza podpisane przez Katarzynę Dorosz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli 

Program drugiego Iwonickiego Orszaku Trzech Króli

Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół na całym świecie wspomina  wydarzenie opisane w Ewangelii wg Św. Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani również Królami lub Magami,  wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Mesjaszowi.

Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy młodzieży i liczne  stowarzyszenia. W nadchodzącym 2016 roku Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami ponad czterystu polskich miejscowości. Wśród nich po raz drugi znajdzie się również Iwonicz.

Ks. Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i Grzegorz Nieradka, Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli mają zaszczyt zaprosić wszystkich Parafian do wzięcia udziału w obchodach Święta Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2016 roku w Iwoniczu.

Program uroczystości:

godz. 11.00 – Msza Święta z udziałem uczestników Orszaku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

godz. 12.00 – Modlitwa Anioł Pański i formowanie Orszaku na placu przykościelnym

godz. 12.15 – procesyjny wymarsz ze sztandarami Trzech Króli, przejście z Gminną Orkiestrą Dętą ulicami Iwonicza (Długa, Zadwór, Zagrodniki), śpiew kolęd

godz. 13.15 – spotkanie w Domu Ludowym, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu oraz podopiecznych DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, ciepły poczęstunek

14.45 – wręczenie pamiątkowych dyplomów i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają korony, śpiewniki i pamiątkowe naklejki. Podczas Orszaku rozdanych zostanie kilkaset gazet misyjnych przygotowanych przez Episkopat Polski.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 

PLAKAT A3