Tag: LKS Iwonka Iwonicz

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Dnia 28 sierpnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, które miało na celu dokonanie oceny infrastruktury sportowej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. W związku z tym członkowie Komisji wizytowali stadiony w Iwoniczu, Lubatowej, Lubatówce oraz siedzibę Iwonickiego Klubu Narciarskiego Górnik, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Poniżej przedstawiamy główne wnioski, które zostały skierowane do Burmistrza w związku z niezbędnymi, zdaniem Komisji, inwestycjami w poszczególnych klubach sportowych. Jednocześnie radni poprosili Burmistrza o przedstawienie w formie pisemnej wartości kosztorysowej wymienionych zadań celem uwzględnienia części z nich w budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2016.

LKS Iwonka Iwonicz: 

– dokończenie budowy ogrodzenia,

– zagospodarowanie terenu za stadionem na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,

– wykonanie nawierzchni 110 metrowej,

– zadaszenie trybun,

– poprawa chodnika przy wejściu na stadion,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

LKS Lubatowa: 

– remont szatni i natrysków wraz z elewacją,

– oczyszczenie ujęcia wody poprzez zamontowanie filtrów,

– wybudowanie trybuny,

– utworzenie ochronnych barier oddzielających płytę boiska od strefy dla kibiców,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

LKS Lubatówka: 

– przyłączenie kanalizacji do budynku klubu,

– wzmocnienie stropu na całości budynku,

– wymiana drzwi zewnętrznych do szatni i łazienki (przebudowa łazienki),

– remont ogrodzenia,

– utworzenie ochronnych barier oddzielających płytę boiska od strefy dla kibiców,

– zakup trzech grzejników.

IKN Górnik Iwonicz-Zdrój: 

– wybudowanie strzelnicy biathlonowej (znalezienie działki pod taką inwestycję),

– wymiana chodnika przed budynkiem klubu,

– przegląd lamp oświetleniowych na terenie placu wokół siedziby klubu,

– zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie klubu.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej jest komisją stałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, do której należy pięciu radnych: Marcin Zając, Bogusław Dmytrak, Grzegorz Nieradka, Stanisław Zając, Marek Bliżycki.