Tag: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ze Stowarzyszeniem „Czyń Dobro Mimo Wszystko”

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ze Stowarzyszeniem „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”

Spotkanie z prof. Zbigniewem Krysiakiem w Szkole Głównej Handlowej, udział w warsztatach Trading Labs, zwiedzanie Łazienek Królewskich w Warszawie – tak Wolontariusze Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” – wraz Panią Prezes Kamilą Bogacką, Asystentem Tomaszem Małeckim i radnym Grzegorzem Nieradką uczcili dnia 2 grudnia 2016 r. w Warszawie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest świętem obchodzonym corocznie 5 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku.

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” powstało 2 września 2008 r. i prowadzi działalność statutową w zakresie pożytku publicznego. W swej działalności organizuje wolontariat, angażując młodych ludzi do pomocy w akcjach społecznych.

1

2

5

7

8

9

Fot. Tomasz Małecki, Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”