Tag: Pamięć o Bohaterach wciąż żywa

Pamięć o Bohaterach wciąż żywa. Uroczystości w Lesie Grabińskim w Iwoniczu

Piątkowe popołudnie, 24 lipca 2015 r. zapisze się w historii Iwonicza złotymi zgłoskami. Tego dnia bowiem mieszkańcy i goście oraz władze Gminy Iwonicz-Zdrój i powiatu krośnieńskiego w wyjątkowy sposób uczcili 71. rocznicę bestialskiego mordu żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Lesie Grabińskim w Iwoniczu.

Miejsce tego historycznego zdarzenia zmieniło się nie do poznania. Dzięki zaangażowaniu i pracy członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia” teren poddany został rewitalizacji. Wytyczony został biało-czerwony Szlak im. Armii Krajowej prowadzący z centrum Iwonicza-Zdroju do Lasu Grabińskiego i dalej do historycznego centrum Iwonicza. Przy wejściu do lasu wybudowana została brama informująca o drodze do pomnika. Przy samym pomniku wybudowano natomiast altanę, w której umieszczone zostały gabloty z informacjami o wydarzeniach sprzed 71 lat. Pojawiła się również tablica w kształcie krzyża, na której znajduje się obszerna informacja o szczegółach niemicko-ukraińskiej zbrodni dokonanej w tym miejscu na Polakach, zaczerpnięta z książki Grzegorza Nieradki pt. „Jeden Iwonicz – cztery spojrzenia”. Przy pomniku stanął maszt z flagą biało-czerwoną. Od wspomnianej bramy do pomnika wytyczona została ścieżka, pojawiły się schody oraz drewniane poręcze. Wymienione prace rewitalizacyjne mogły zostać zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam – tu zmieniam”.

Dzięki pięknej pogodzie uroczystość, inaczej niż rok temu, odbyła się w miejscu kaźni Bohaterów, przy wzniesionym blisko 70 lat temu pomniku. Licznie zgromadzonych uczestników uroczystości powitał Rajmund Boczar, Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia”, które wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju było głównym organizatorem obchodów 71. rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim. Na wstępie Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza odegrała Hymn Narodowy. Następnie organizator poprosił o zabranie głosu Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Witolda Kocaja, który w sposób szczególny zwrócił się do rodzin zamordowanych partyzantów. Następnie podziękował członkom Stowarzyszenia za przygotowanie uroczystości. Apelował także o uszanowanie miejsca męczeńskiej śmierci rodaków, przypominając przykry incydent z początku lipca, kiedy to teren wokół pomnika został zanieczyszczony i zdewastowany przez „fanów dwóch kółek” oraz zorganizowaną wycieczkę młodzieży.

Wśród uczestników obecny był Starosta Krośnieński, Jan Juszczak, który wygłosił bardzo wzruszające przemówienie. Motywem przewodnim jego słów było porównanie mordu w Lesie Grabińskim do mordu w Lesie Katyńskim. Jedyną różnicą między tymi wydarzeniami była ich skala, która w przypadku Katynia jednoznacznie wskazuje na rosyjską zbrodnię ludobójstwa. Owych 72 Bohaterów, wśród których bezwzględną większość stanowili mieszkańcy Lubatowej, tak samo jak oficerowie Wojska Polskiego, inżynierowie i policjanci straceni w Katyniu, zginęło od strzału w tył głowy. Ręce ich jednakowo skrępowane były drutem kolczastym. Wreszcie, pochowani zostali we wspólnych mogiłach, zwanych dołami śmierci. W otaczającym uczestników lesie, przy ledwie słyszalnym szumie potoku, słowa Starosty wybrzmiały szczególnie przejmująco, skłaniając wszystkich do głębokiej zadumy. Następnie dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży wyrecytowały poemat autorstwa T. Tomkiewicza pt. „Śmierć Bohaterów w Lesie Grabińskim w Iwoniczu”.

Po przemówieniach organizatorzy zapowiedzieli ceremonię składania kwiatów. W imieniu władz samorządowych kwiaty złożył Burmistrz Witold Kocaj i Wiceburmistrz Jacek Rygiel oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Józef Sowiński i Radny Grzegorz Nieradka. Kwiaty od władz powiatowych złożył Starosta Krośnieński Jan Juszczak i Radny Stanisław Kenar. Kwiaty złożyła również delegacja Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia”, Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Zarząd Miasta Iwonicz-Zdrój oraz Związek Kombatantów.

Po tej części uroczystości Orkiestra odegrała „Marsz Pierwszej Brygady”, po czym rozpoczęła się Msza Święta sprawowana w intencji pomordowanych partyzantów i w intencji Ojczyzny. Przewodniczył się ks. Bogdan Nitka, Proboszcz Parafii pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju, który wygłosił do uczestników słowo wprowadzające, nawiązując również do wcześniejszego przemówienia Starosty. Homilię wygłosił ks. Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Piękne świadectwo wiary i patriotyzmu dała iwonicka młodzież, w tym szczególnie dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży przy parafii pw. Wszytstkich Świętych, które prowadziły śpiew przy akompaniamencie gitar podczas Mszy Świętej. Na rozpoczęcie została wykonana przepiękna pieśń pt. „Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej”, natomiast pieśnią „Abba Ojcze”, zaśpiewaną wspólnie przez wszystkich uczestników, zakończyła się część religijna uroczystości.

Ks. Bogdan Nitka zaprosił jeszcze do udziału w drugiej części obchodów, które odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu. Tam delegacje władz gminnych i powiatowych oraz Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” złożyły znicze i kwiaty. Miejsce wiecznego spoczynku nierozpoznanych żołnierzy zamordowanych w Lesie Grabińskim utonęło w biało-czerwonych kwiatach.