Tag: SITPNiG Krosno

Walne Zgromadzenie Delegatów SITPNiG Oddział w Krośnie

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów  Oddziału SITPNiG w Krośnie. Koło Zakładowe w ORLEN Południe S.A. reprezentował Grzegorz Nieradka. 

Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Zakładowych i Klubu Seniora  analizowali dokonania Oddziału w minionej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadzili debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji. Zgodnie z przyjętą procedurą WZDO otworzyła Prezes ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG kol. Anna Zaleszczuk, która powitała uczestników WZDO. Na wniosek Zarządu Oddziału w Krośnie Zarząd Główny Stowarzyszenia nadał złote honorowe odznaki SITPNiG, które uroczyście wręczono zasłużonym członkom naszego Oddziału.

Następnie przystąpiono do wyborów władze i organów Oddziału na nową kadencję. W wyniku procedury wyborczej wybrano Komisję Skrutacyjną, nowe władze Oddziału SITPNiG w Krośnie oraz delegatów na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i do Rady FSNT NOT.

źródło: www.krosno.sitpnig.pl