Tag: Spotkanie PiS w Starej Wsi

Prawo i Sprawiedliwość w Starej Wsi razem z Markiem Kuchcińskim uczciło sukces wyborczy

W sobotę, 5 grudnia br. około godz. 14.00 zakończyło się w Starej Wsi spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z województwa podkarpackiego zorganizowane przez Prezesa Zarządu Okręgu nr 22 Marka Kuchcińskiego.

Uroczyste spotkanie podsumowujące dwie zwycięskie kampanie wyborcze (wybory prezydenckie i parlamentarne)  rozpoczęło się od Mszy Świętej sprawowanej w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył gospodarz miejsca, rektor-proboszcz O. Jan Gruszka, homilię natomiast wygłosił ks. dr Waldemar Janiga. Po Mszy Świętej odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Dziewczęcego Chóru „SOUL” z Sanoka pod dyrekcją Moniki Brewczak. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, posłowie i senatorowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz radni sejmiku na czele z Radną Dorotą Chilik czuwającą nad organizacją i właściwym przebiegiem uroczystości oraz Przewodniczącym Jerzym Borczem. 

Druga część uroczystości odbyła się w starowiejskim refektarzu ojców Jezuitów. Zebranych gości przywitał O. Jan Gruszka, Rektor Kolegium Jezuitów w Starej Wsi, który poprosił Radną Sejmiku Województwa Dorotę Chilik o przedstawienie miejsca, bazyliki i prowadzonych inwestycji. Po przybliżeniu zebranym tych informacji Radna wręczyła kwiaty Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, który rozpoczął swoje wystąpienie od zwrócenia uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w wielu obszarach państwa polskiego. Podkreślił, że bez uporządkowania choćby spraw związanych z Trybunałem Konstytucyjnym realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie będzie możliwa. Po przyjętym burzą oklasków przemówieniu nastąpiła ceremonia wręczania upominków przygotowanych przez Gabinet Marszałka kandydatom do Sejmu, którzy nie zdobyli mandatu. Następnie głos zabrał Poseł Piotr Babinetz, po czym nastąpiło uhonorowanie osób zaangażowanych w Korpus Ochrony Wyborów oraz pełnomocników powiatowych i gminnych PiS.

Po tej części uroczystości o głos poproszony został Marszałek Województwa Podkarpackiego, który pogratulował Marszałkowi Sejmu objęcia tak ważnego stanowiska. Opowiedział o planach rozwoju dotyczących województwa i zaprosił na uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie (13 grudnia br.). Wyraził również zadowolenia ze zmiany władzy centralnej licząc na większą skuteczność w sprawach ważnych dla południowo-wschodniej Polski.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poprosił Posła Andrzeja Matusiewicza o wyjaśnienie zebranym tego, co dzieło się w ostatnim czasie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po tym wystąpieniu wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Każdy otrzymał również pamiątkowe gadżety z logo Prawa i Sprawiedliwości.