Tag: Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko

Wizyta w Ministerstwie Zdrowia

W piątek, 2 grudnia 2016 r. Pani Kamila Bogacka – Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Grzegorz Nieradka – radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz Wolontariusze Stowarzyszenia, w ramach „Kampanii Społecznej, nad którą przypięłam różową wstążkę” złożyli wizytę w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

W imieniu Ministra Konstantego Radziwiłła z przedstawicielami Stowarzyszenia spotkała się Pani Katarzyna Głowala, Podsekretarz Stanu nadzorująca Departament Polityki Zdrowotnej. Wizyta w Ministerstwie była kolejnym elementem w podejmowanych staraniach o zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala.

ministerstwo-zdrowia1

Kampania społeczna na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Poniżej publikujemy Apel, jaki na swojej stronie na facebooku wystosował Grzegorz Nieradka po włączeniu się w realizację przedsięwzięcia Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” pn. „Kampania Społeczna, nad którą przypięłam różową wstążkę”. 

Kampania społeczna na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie, której celem jest zakup nowoczesnego, spełniającego standardy mammografu to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”. Pani Kamila Bogacka, Prezes tej najprężniejszej instytucji charytatywnej w regionie, zrzeszającej wokół siebie kilkudziesięciu wspaniałych, oddanych, młodych wolontariuszy, licznych społeczników i wielkie grono zwykłych ludzi dobrej woli, którzy po prostu chcą pomagać, przypinając różową wstążkę nad kampanią społeczną, raz jeszcze potwierdziła przynależność kierowanego przez siebie Stowarzyszenia do międzynarodowej społeczności podejmującej walkę z rakiem piersi u kobiet. Liczne kampanie społeczne przeprowadzane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia, zwracają uwagę na ogromne znaczenie wczesnego wykrycia nowotworu, co przy obecnym poziomie medycyny daje niemal 100%-ową gwarancję wyleczenia. Słuszne działania ministerstwa, zwiększające świadomość społeczną, zachęcają kobiety do poddania się badaniom mammograficznym. Niestety, nie zawsze taka możliwość istnieje. Krośnieński szpital, pomimo posiadania wykwalifikowanej kadry medycznej boryka się z problemami finansowymi uniemożliwiającymi zakup nowego mammografu. I tutaj właśnie pojawia się Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” i tutaj powinniśmy pojawić się My! U boku Pani Prezes, po stronie Polek, dla szczęścia naszych rodzin. Jestem zaszczycony, że biorę udział w kolejnym dziele Stowarzyszenia, jestem wdzięczny i wzruszony okazanym mi zaufaniem. Obiecuję zrobić wszystko co w mojej mocy, aby kampania, nad którą wszyscy, solidarnie z Panią Prezes, przypinamy dziś różową wstążkę, spełniła swoje zadanie i w krótkim czasie mieszkanki Krosna i powiatu krośnieńskiego mogły poddać się profesjonalnym badaniom na sprzęcie, na który zasługują. 

Grzegorz Nieradka  

Poniżej publikujemy także fragment listu skierowanego przez Panią Kamilę Bogacką do Grzegorza Nieradki:

dsc_0083

Aukcja charytatywna dla Kubusia Ziobro

W sobotni wieczór, 8 października 2016, podczas Wielkiej Gali Koncertowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” w krośnieńskim Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza Grzegorz Nieradka wraz z Przyjaciółmi Arkadiuszem Oponiem i Andrzejem Brzaną wygrali charytatywną aukcję, na którą Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda podarowała elegancki długopis wraz z wizytówką. Panowie wspólnie podjęli decyzję o przeznaczeniu tej niezwykłej pamiątki na licytację podczas przyszłorocznego rautu dyplomatycznego organizowanego przez Stowarzyszenie.

– To nasz skromny dar dla Kubusia Ziobro – podopiecznego Stowarzyszenia – oraz innych dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy. Pani Kamilo – dziękujemy, że mogliśmy pomóc – napisał Grzegorz Nieradka na swoim oficjalnym profilu na facebooku zwracając się do Pani Kamili Bogackiej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”.

1

2

7

11

12

Fot. Tomasz Małecki

Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko”

Światowy Festiwal Sztuki w Krośnie zorganizowany przez Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko” 

Stowarzyszenie „Czyń dobro, mimo wszystko” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w zakresie pożytku publicznego i mającym na celu: 
– rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających wszelką działalność pożytku publicznego w tym opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi i biednymi.

– wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wymienionych wyżej działalności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym, niepełnosprawnym w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,

2. promocję i organizację wolontariatu, systematyczny nabór i szkolenie wolontariuszy,

3. podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych – w szczególności wśród wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia,

4. działalność wydawniczą,

5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zagrożeniom cywilizacyjnym i środowiskowym, szczególnie wpływającym na powstawanie uzależnienia od nikotyny i alkoholu,

6. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i wolontariuszy,

7. współpracę o osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach,

8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11. promocję zdrowia.

Zarząd Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”
Prezes Zarządu: Kamila Bogacka-Brożyna
Wiceprezes Zarządu: Marian Żuk
Członek Zarządu: Waldemar Lenius
Komisja Rewizyjna:
Andrzej Wilczyński, Zofia Małek, Dorota Chilik

W działalność Stowarzyszenia angażują się także wolontariusze, m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”:

PBS Oddział Krosno – Numer Rachunku: 62 8642 1171 2017 7101 6085 0001

Wielka Gala Koncertowa w Krośnie

W sobotni wieczór, 3 października 2015 r., w ramach Światowego Festiwalu Sztuki „Genesis” Krosno 2015 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się Wielka Gala Koncertowa. Organizatorem tego wielkiego kulturalnego i charytatywnego przedsięwzięcia była p. Kamila Bogacka, Prezes Stowarzyszenia Czyń Dobro, Mimo Wszystko.

Na zaproszenie Piotra Babinetza, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, swój udział w gali zaznaczył Grzegorz Nieradka, Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Gala koncertowa podzielona była na dwie części. W I części koncertu „Oczarowanie” wystąpiła Grażyna Brodzińska (sopran) – Primadonna operetki i musicalu, której towarzyszyła Orkiestra Kameralna pod Dyrekcją Tomasza Chmiela. Druga część koncertu „Va Pensiero” to Wielkie Chóry Operowe – Viva Verdi. Wystąpił również Jan Michalak (bas baryton) oraz Reprezentacyjny Chór i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Mikołaja Łysenki we Lwowie, której dyrygował Ihor Pylatyuk. W przerwie wolontariusze Stowarzyszenia kwestowali na rzecz chłopca z Moderówki, cierpiącego na porażenie mózgowe.

DSC_1821

DSC v3

DSC v4

DSC v2

DSC_1810

Światowy Festiwal Sztuki „Genesis” Krosno 2015

Światowy Festiwal Sztuki „Genesis” Krosno 2015 to wydarzenie bez precedensu. Tegoroczną edycję Festiwalu pod hasłem „By wznosić się ku górze, trzeba kochać ziemię, po której się stąpa” Patronatem Honorowym objęła Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Andrii Deshchystsia, Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

Festiwal rozpoczął się w sobotę 12 września 2015 r. od VI Rautu Dyplomatycznego w Pałacu Polanka w Krośnie. Wykład zatytułowany „Polska-Ukraina 2015 – dobre praktyki polityczne i gospodarcze” wygłosił Ambasador Ukrainy w Polsce. Odbyła się również licytacja dzieł sztuki oraz taneczne spotkanie towarzyskie. Dochód z aukcji podczas Rautu przeznaczony został na sfinansowanie pobytu w zielonej szkole grupy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku w Rymanowie.

Dnia 3 października 2015 r. (sobota) odbędzie się natomiast Wielka Gala Koncertowa, która rozpocznie się o godz. 18.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W I części koncertu „Oczarowanie” wystąpi Grażyna Brodzińska (sopran) – Primadonna operetki i musicalu. Towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna pod Dyrekcją Tomasza Chmiela. Druga część koncertu „Va Pensiero” to Wielkie Chóry Operowe – Viva Verdi. Wystąpi również Jan Michalak (bas baryton) oraz Reprezentacyjny Chór i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Mikołaja Łysenki we Lwowie. Dyrygent – Ihor Pylatyuk. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony zostanie na sfinansowanie kosztów rehabilitacji chłopca z Moderówki cierpiącego na porażenie mózgowe.

W koncercie swój udział zapowiedział Grzegorz Nieradka, który w dowód uznania i wzorowej współpracy z Posłem na Sejm RP Piotrem Babinetzem zasiądzie w strefie VIP. Organizatorem wydarzenia jest Krośnieńskie Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, na którego czele stoi Pani Kamila Bogacka.

img107

Gender – zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny

Na zaproszenie Pani Kamili Bogackiej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Grzegorz Nieradka i Bogdan Ryznar, jako przedstawiciele Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, wzięli udział w konferencji naukowej „Gender – zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny”. Konferencja odbyła się w Auli Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Słowa powitania do uczestników skierowała Pani Kamila Bogacka. Przedstawiła głównego prelegenta, ks. prof. Dariusza Oko, który wygłosił niezwykle ciekawy wykład na temat ideologii Gender, zwracając uwagę na szereg wypływających z niej zagrożeń dla życia społecznego, ale i duchowego człowieka. Słowa księdza profesora przyjęto gromkimi brawami. Następnie odbył się panel dyskusyjny, każdy mógł zadać pytanie i zabrać głos w sprawach związanych z tematem konferencji. Po podsumowaniu spotkania można było zakupić książki Białego Kruka „Wygaszanie Polski 1989-2015”, „Dyktatura Gender” oraz wywiad-rzekę z ks. prof. Dariuszem Oko pt. „Moje życie”.

W konferencji wzięli również udział Posłowie PiS: Piotr Babinetz, Stanisław Piotrowicz i Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Dorota Chilik, Jerzy Borcz.

Zaproszenie