Tag: W obronie wiary i wolności. Nowa książka Grzegorza Nieradki

W obronie wiary i wolności. Nowa książka Grzegorza Nieradki

Pozycja „W obronie wiary i wolności. Iwonicz w dobie Konfederacji Barskiej” jest oddaniem hołdu tym wszystkim, którzy od zarania polskiej państwowości czynili starania, aby rozwijającą się Ojczyznę umocnić, w chwilach dziejowych kataklizmów, wojen i kryzysów obronić, a w obliczu utraty niepodległości oddać za nią życie. Jest także skromnym upamiętnieniem dwóch wielkich rocznic: 100. Odzyskania Niepodległości i 250. zawiązania Konfederacji Barskiej – pisze we Wstępie do swojej najnowszej książki Grzegorz Nieradka.

Przypomina też, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej. 

Przybyły w dniu 12 października 2018 roku do Iwonicza-Zdroju Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński podpisał wraz z autorem Grzegorzem Nieradką kilka egzemplarzy książki, której oficjalna promocja nastąpiła tydzień później.

W dalszej części Wstępu czytamy: „Uniwersalność poruszanych w książce „W obronie wiary i wolności…” treści pozwala zadedykować ją wszystkim Polakom mieszkającym w Ojczyźnie, a także tym którzy z różnych powodów przebywają poza jej granicami. Ze względu jednak na zamiłowanie autora do rodzinnej ziemi iwonickiej, a szerzej: krośnieńskiej (historycznie sanockiej) i podkarpackiej, wędrówka odbywać się będzie traktami Beskidu Niskiego. Autor przeprowadzi Czytelnika chwalebnymi szlakami walki i męstwa, wspaniałomyślności i bezinteresowności, wiary i honoru, ale czasami również konieczne będzie wejście na kręte ścieżki zdrady i prywaty. Wszystko po to, aby możliwie najpełniej oddać omawianą rzeczywistość sprzed 250 lat”.

MK6

MK7

MK8