Tag: Wybory uzupełniające w Gminie Iwonicz-Zdrój

Wybory uzupełniające w Gminie Iwonicz-Zdrój

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju (fot. Alicja Kondraciuk) 

W związku z objęciem stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przez radną z Okręgu Wyborczego Nr 3, wyznaczony został termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Wybory uzupełniające odbędą się dnia 30 sierpnia 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

Granice Okręgu Wyborczego: 

Iwonicz-Zdrój : ul. Aleksiewicza, ul. Braci Kazurów, ul. Cybulskiego, ul. Ogrodowa, ul. Penara, ul. Piwarskiego od nr 20 – do końca.

Adres Gminnej Komisji Wyborczej w Iwonicz-Zdroju:

Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28,  pokój nr 105, tel. 13-43-502-12 nr wew. 141.

Podanie do publicznej wiadomości powyższych informacji spełnia wymogi art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zostały zarządzone zarządzeniem Nr 100/2015  Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2015 r.