Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu

Dnia 4 czerwca 2016 r. w Przemyślu w Domu Katolickim „Roma” odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 22 Krosno – Przemyśl. Wśród delegatów z Gminy Iwonicz-Zdrój znaleźli się: Grzegorz Nieradka, Wisław Polek i Bogdan Ryznar. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Regionalnej PiS Województwa Podkarpackiego i Pełnomocnik Okręgowy nr 22 PiS – Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Narodowego i uczczeniem chwilą ciszy Zmarłych w ostatnim okresie członków PiS. Zebrani na przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie wybrali Andrzeja Matusiewicza.

Po objęciu prowadzenia obrad Przewodniczący Zjazdu zaproponował przyjęcie porządku obrad Zjazdu Okręgowego. Marek Kuchciński omówił aktualną sytuację polityczną i społeczną w kraju, przedstawił realizację programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przez rząd Premier Beaty Szydło. Przypomniał, że w Sejmie uchwalono przez sześć miesięcy ok. 100 ustaw, w tym Ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500 plus), zmieniono Ustawę o systemie oświaty (sześciolatki), zmieniono Ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, Uchwalono nową ustawę Prawo o Prokuraturze, łącząc funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, zmieniono przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dziećmi ze względów ekonomicznych, przeprowadzono dużą reformę postępowania karnego, zmieniono Prawo Łowieckie, zmieniono Ustawę o ochronie polskiej ziemi i Ustawę o zasadach sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Uchwalono też ustawę o podatku bankowym.