Tag: Marek Kuchciński

Strachocina. Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W sobotę, 15 września 2018 roku w podkarpackiej Strachocinie, miejscu urodzenia Świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski, odbyła się podniosła uroczystość zwieńczona odsłonięciem pomnika 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się koncertem Zespołu Soul z Sanoka, następnie sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Andrzeja Dzięgi metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło poświęcenie pomnika, a aktu odsłonięcia dokonali Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i Premier Beata Szydło. W uroczystościach wzięło udział kilkudziesięciu parlamentarzystów, ponieważ w Strachocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pod przewodnictwem Marszałka Ryszarda Terleckiego.

2

3

4

8

12

Noworoczne spotkanie opłatkowe środowisk patriotycznych w Rzeszowie

W sobotę, 21 stycznia 2017 roku, w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zorganizował noworoczne spotkanie opłatkowe środowisk prawicowych i patriotycznych. Część oficjalną uroczystości poprowadził Grzegorz Nieradka i Natalia Mierzwa-Sowa.

Przed spotkaniem w Filharmonii sprawowana była uroczysta Msza Święta przy Palcu Farnym w Rzeszowie. Punktualnie o godz. 12.00 od wprowadzenia sztandarów i odśpiewania Polskiego Hymnu Narodowego rozpoczęła się oficjalna część spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele parlamentu na czele z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, eurodeputowani, przedstawiciele rządu, samorządowcy na czele z Marszałkiem Województwa Władysławem Ortylem, kombatanci, związkowcy, kapłani i zaproszeni goście. W sali Filharmonii zgromadziło się blisko tysiąc osób.

Na początku obecni na uroczystości kapłani dokonali poświęcenia opłatków, po czym głos zabrał Marszałek Sejmu RP i gospodarz spotkania Marek Kuchciński. Następnie głos zabierali: Senator RP Janina Sagatowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Po oficjalnych wystąpieniach prowadzący zaprosili na koncert trzech zespołów.

Jako pierwszy wystąpił Katedralny Chór Chłopięco-Męski „PueriCantoresResovienses” pod dyrekcją Marcina Florczaka oraz kierownika chóru – Stanisława Żyrackiego. Następnie świąteczny i patriotyczny repertuar zaprezentował Młodzieżowy Zespół Wokalny Soul wraz z założycielką i dyrygentem Moniką Brewczak. Jako ostatni wystąpił Zespół Muzyczny Folk-Band z gminy Nowa Sarzyna. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, po czym wszyscy uczestnicy udali się do Foyer, gdzie nastąpiło łamanie się opłatkiem, indywidualne składanie życzeń oraz możliwość skosztowania przygotowanych potraw.

1

2

6

DSC_5608

DSC_5688

DSC_5764

DSC_5789

DSC_5798

DSC_5835

DSC_5846

Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu

Dnia 4 czerwca 2016 r. w Przemyślu w Domu Katolickim „Roma” odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 22 Krosno – Przemyśl. Wśród delegatów z Gminy Iwonicz-Zdrój znaleźli się: Grzegorz Nieradka, Wisław Polek i Bogdan Ryznar. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Regionalnej PiS Województwa Podkarpackiego i Pełnomocnik Okręgowy nr 22 PiS – Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Narodowego i uczczeniem chwilą ciszy Zmarłych w ostatnim okresie członków PiS. Zebrani na przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie wybrali Andrzeja Matusiewicza.

Po objęciu prowadzenia obrad Przewodniczący Zjazdu zaproponował przyjęcie porządku obrad Zjazdu Okręgowego. Marek Kuchciński omówił aktualną sytuację polityczną i społeczną w kraju, przedstawił realizację programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przez rząd Premier Beaty Szydło. Przypomniał, że w Sejmie uchwalono przez sześć miesięcy ok. 100 ustaw, w tym Ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500 plus), zmieniono Ustawę o systemie oświaty (sześciolatki), zmieniono Ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, Uchwalono nową ustawę Prawo o Prokuraturze, łącząc funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, zmieniono przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dziećmi ze względów ekonomicznych, przeprowadzono dużą reformę postępowania karnego, zmieniono Prawo Łowieckie, zmieniono Ustawę o ochronie polskiej ziemi i Ustawę o zasadach sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Uchwalono też ustawę o podatku bankowym.

Pełna lista kandydatów PiS do Sejmu RP i Senatu RP

Dzisiaj, 11 września, w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie zostali zarejestrowani kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu i Senatu z okręgu nr 22 (przemysko-krośnieńskiego). Liderem listy Marek Kuchciński.

Sejm RP

 1. Marek Kuchciński, Przemyśl
 1. Anna Schmidt–Rodziewicz, Jarosław
 1. Piotr Uruski, Sanok
 1. Piotr Babinetz, Krosno
 1. Witold Lechowski, powiat jasielski
 1. Andrzej Matusiewicz, Przemyśl
 1. Stanisław Piotrowicz, Krosno
 1. Bogdan Rzońca, Jasło
 1. Teresa Pamuła, powiat lubaczowski
 1. Adam Śnieżek, powiat brzozowski
 1. Tomasz Kojder, Przeworsk
 1. Bożena Ryczan, powiat przemyski
 1. Ryszard Jędruch, powiat przeworski
 1. Anna Wołtosz, powiat krośnieński
 1. Barbara Krajewska, powiat przemyski
 1. Jan Zuchowski,powiat lubaczowski
 1. Maria Cisoń, powiat jasielski
 1. Łukasz Ciółkowski,Lesko
 1. Elżbieta Kot, powiat brzozowski
 1. Dorota Łukaszyk, powiat bieszczadzki
 1. Lidia Lipka, powiat krośnieński
 1. Janusz Cecuła, powiat sanocki

Senat RP

Alicja Zając – okręg senacki nr 57, powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński oraz miasto na prawach powiatu Krosno.

Mieczysław Golba – okręg senacki nr 58, powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miasto na prawach powiatu Przemyśl.