Wielki Jubileusz 600-lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych

Dzień 25 października 2014 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii miejscowości i iwonickiej parafii. Tego dnia odbyły się bowiem główne uroczystości wielkiego Jubileuszu 600-lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych.

Do tak dziejowych wydarzeń potrzebne było jednak duchowe przygotowanie, dlatego na kilka dni przed główną uroczystością odbyły się renowacje Misji Świętych. Podczas niedzielnych Mszy Świętych ks. prał. Józef Niżnik wygłosił ogólną naukę misyjną. W kolejnych dniach odbyły się spotkania misyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Podsumowaniem duchowego przygotowania do Jubileuszu była parafialna spowiedź święta. Z inicjatywy iwonickiego rodaka, ks. prał. Zbigniewa Głowackiego, w Sali Domu Parafialnego odbył się cykl spotkań z historią Iwonicza. Ksiądz Prałat wygłosił pierwszy referat pt. „Historyczne tło zaistnienia parafii Iwonicz i konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych oraz historia nazwy Iwonicz”. W kolejnych dniach Pani Zofia Jakubowicz opowiedziała o „Iwonickich nazwiskach”, tłumacząc ich pochodzenie i ewolucję brzmienia aż do czasów współczesnych, Pani Krystyna Gazda przybliżyła sylwetki „Iwonickich duszpasterzy”, prezentując przy tym unikalne, wypożyczone przez rodziny zdjęcia. O „iwonickim szkolnictwie w zarysie” opowiedziała Pani Dyrektor SP Małgorzata Jakubowicz, a swoją wiedzą na temat „Iwonickiej gwary” podzielił się ze słuchaczami Pan Kazimierz Szajna. O wystrój kościoła i otoczenia zadbała iwonicka Felicjanka, siostra Emiliana oraz Pan Andrzej Biskup, który w styczniu 2015 roku przeżywał będzie 20-lecie ofiarnej posługi kościelnego w naszej parafii. W ten sposób mieszkańcy Iwonicza rozpoczęli radosne przeżywanie uroczystości Jubileuszowych.

Najważniejszym wydarzeniem wieńczącym obchody Jubileuszu była Uroczysta Eucharystia o godz. 11.00, sprawowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Adama Szala w kościele parafialnym w Iwoniczu. Słowa powitania skierował ks. dziekan Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i zarazem gospodarz uroczystości. Na zaproszenie komitetu organizacyjnego do Iwonicza przyjechało kilkudziesięciu kapłanów, wśród których nie zabrakło księży rodaków oraz tych, którzy w czasie swej kapłańskiej posługi mieli okazję pracować w Iwoniczu jako wikariusze i katecheci. Przybyły również siostry rodaczki oraz ci wszyscy, dla których 550-letnia świątynia i parafia były po prostu bliskie. Widok wypełnionego mieszkańcami i gośćmi kościoła napawał nadzieją, że wiara Ojców nie gaśnie i przyszłe pokolenia przeżywać będą jeszcze nie jeden tak szacowny Jubileusz. Po wygłoszonej przez ks. biskupa homilii, w czasie której wielokrotnie nawiązywał on do historii Iwonicza i zwracał uwagę na piękno tutejszej świątyni, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Elżbieta Adamczyk i Adam Nieradka, złożyli na ręce ks. biskupa Dary Ołtarza. Na koniec, po uroczystym, starochrześcijańskim hymnie „Ciebie Boga wysławiamy…” przedstawiciele parafii, Janina Gadzała i Stanisław Pękalski, ofiarowali Księdzu biskupowi pamiątkowy obraz Wszystkich Świętych stanowiący kopię działa Pawła Bogdańskiego, który na suficie nawy głównej przedstawił swoją wizję Trójcy Przenajświętszej adorowanej przez Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu. Swoim śpiewem uroczystość uświetnił parafialny chór „Cantate”. Po przyjęciu Bożego Błogosławieństwa uczestnicy Eucharystii udali się do Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu, gdzie miała się odbyć druga część jubileuszowych uroczystości.

Spotkanie w iwonickim Zespole Szkół poprowadził Pan Grzegorz Nieradka, który powitał ks. biskupa, siostry zakonne i kapłanów oraz obecnych przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Szczególne słowa powitania skierował zaś do mieszkańców Iwonicza. Ze względu na oficjalny charakter uroczystości prowadzący poprosił uczestników o powstanie i wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek Polskiego Hymnu Narodowego. W tym najbardziej uroczystym momencie wielu uczestników z trudem powstrzymywało łzy wzruszenia.

Swoje słowo do zebranych gości skierował Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój Paweł Pernal, współgospodarz uroczystości, który zwrócił się do mieszkańców Iwonicza i pogratulował im sześćsetletniego Jubileuszu. Następnie na ręce ks. Kazimierza Giery przekazał pamiątkowy ryngraf z gratulacjami i uznaniem władz samorządowych dla działalności iwonickiej parafii. Słowa Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla, skierowane do Iwoniczan w specjalnym liście przytoczył Radny Sejmiku Województwa, Władysław Turek. Swoją obecnością iwonicki jubileusz zaszczycił także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Piotrowicz. Kolejnym punktem obchodów był referat wygłoszony przez Ks. dr. Zbigniewa Głowackiego zatytułowany „Zarys historii Iwonicza i parafii pw. Wszystkich Świętych”. Dla zgromadzonych gości i mieszkańców była to okazja do zapoznania się i pogłębienia swojej wiedzy na temat historii parafii i miejscowości, która przez setki lat wzajemnie się przenikała i do dnia dzisiejszego nierozerwalnie się łączy. Bezpośrednio po wykładzie Ks. Głowackiego ze swoim programem artystycznym wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego, którzy recytowali wiersze o Iwoniczu autorstwa Pani Marii Skotnickiej i ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego. Następnie uczniowie przedstawili scenkę rodzajową, która przybliżyła uczestnikom spotkania postać świątobliwego kapłana i zarazem patrona szkoły, ks. kanonika Antoniego Podgórskiego. Nikt nie krył podziwu dla artystycznych umiejętności najmłodszego pokolenia Iwoniczan, czego dowodem była burza oklasków po zakończonym występie.

Po zakończeniu oficjalnego programu wspólny obiad był okazją do rozmów, wspomnień i szczerych wzruszeń. Indywidualne podziękowania za gościnne przyjęcie składane były na ręce Dyrekcji Zespołu Szkół i kierownika internatu. Pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju rozdali uczestnikom okolicznościowe upominki. Wśród nich znalazła się książka ks. Erazma Skórnickiego pt. „Wiersze wybrane. W Karpatach. Powieść z początku wieku XX wierszem”, książka ks. dr. Zbigniewa Głowackiego pt. „Śladami świętych w iwonickim kościele. Nie tylko przewodnik”, pamiątkowe widokówki oraz pamiątkowa statuetka z wygrawerowanym zarysem kościoła i okolicznościowym napisem z okazji Jubileuszu.

One thought on “Wielki Jubileusz 600-lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych

Dodaj komentarz