Po wniosku radnego będzie nowe przejście dla pieszych

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności uczniów szkół średnich, którzy licznie korzystają z przystanku autobusowego „Ispak” w Iwoniczu, radny Grzegorz Nieradka zwrócił się burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z pismem w sprawie budowy chodnika na wysokości zatoczki autobusowej i wyrysowania przejścia dla pieszych. Poprosił o przedstawienie tej sprawy Starostwu Powiatowemu w Krośnie. W odpowiedzi otrzymał informację o skierowaniu sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie. W piśmie z dnia 21 sierpnia br. radny otrzymał odpowiedź, że Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie przychyla się do wniosku o wyznaczenia przejścia dla pieszych, ale ze względu na zaangażowanie środków w budżecie zrealizowanie budowy chodnika nie będzie możliwe.

Interpelacja 5-2

Dodaj komentarz