Konferencja na Politechnice Świętokrzyskiej

Grzegorz Nieradka uczestniczył w konferencji podsumowująca akcję upowszechniającą radiokomunikację. W imieniu Głównego Inspektora Pracy pogratulował nagrodzonym krótkofalowcom i podziękował Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach, Polskiemu Związkowi Krótkofalowców oraz Politechnice Świętokrzyskiej za zaproszenie i możliwość bliższego poznania tej interesującej dziedziny.