Ze strażakami ochotnikami w Gminie Bukowsko

W sobotę 1 lutego 2020 r. Grzegorz Nieradka uczestniczył w spotkaniach sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolanach (OSP KSRG Nadolany) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórzanach (OSP Nagórzany) w Gminie Bukowsko, w powiecie sanockim. Była to doskonała okazja do pogratulowania Druhom Ochotnikom ich bezinteresownego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Grzegorz Nieradka podziękował Wójtowi Gminy Bukowsko Markowi Bańkowskiemu oraz Prezesom jednostek OSP za zaproszenie i wyróżnienie w postaci pięknego pamiątkowego grawertonu. Zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie dla ich pracy.