Pieniądze dla Gmin Uzdrowiskowych z Podkarpacia

Blisko 7️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ zł trafi do gmin uzdrowiskowych z terenu Podkarpacia. Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Polańczyk-Zdrój i Horyniec-Zdrój za środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie zrealizują inwestycje związane z rozwojem infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Całkowita wartość projektu to ponad 9️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ zł. Partnerem wiodącym projektu jest gmina Rymanów. ? Sanatorium „Pod Jodłą” – praca wykonana podczas 7 edycji Pleneru Malarskiego „Uzdrowisko Iwonicz S.A. zimą 2019”