Złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobie śp. Józefy Albrycht

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy, razem z Łukaszem Zającem i Krzysztofem Prajsnarem, modliliśmy się 🙏 przy grobie śp. Józefy Albrycht – położnej – która przyjęła 5 tys. porodów w Lubatowej i okolicy 🤱 Zapaliliśmy też znicz 🕯️ będący dowodem naszej pamięci i szacunku 🤗