Tag: Piotr Babinetz

Debata w Krośnie. Jak (nie)mówić o Polsce za granicą

W niedzielę, 23 października 2016 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się debata „Jak (nie)mówić o Polsce za granicą” w ramach Festiwalu 7 Kultur.

W debacie w roli ekspertów wystąpili prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Marek Jan Chodakiewicz z Institute of World Politics w Waszyngtonie, prof. Piotr Wilczek z Uniwersytetu Warszawskiego. Debatę prowadził prof. Krzysztof Koehler z Uniwersytetu Kardynała Stefania Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród ponad stu uczestników debaty wymienić należy Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, wiceprezydenta miasta Krosna, Panią Kamilę Bogacką, Prezes Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Seweryna Myśliwca i Grzegorza Nieradkę koordynujących pracę młodzieżowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w mieście Krośnie i powiecie krośnieńskim. Debata była bowiem znakomitą okazją do spotkania się działaczy pracujących w ramach Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. Andrzej Brzana

dsc_3452

Koncert zespołu Contra Mundum w Krośnie

W piątek 22 lipca 2016 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Przemyskiej, na krośnieńskim rynku odbył się koncert zespołu rockowo-patriotycznego Contra Mundum. Artyści, którzy przyjechali do Krosna na zaproszenie Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, wykonali kilkanaście utworów ze swojej najnowszej płyty. W koncercie wzięło udział kilkaset osób, w tym goście Światowych Dni Młodzieży z Ameryki Południowej.

koncert1          koncert

Wielka Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie

Podczas swojej wizyty na Podkarpaciu, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, spotkała się z mieszkańcami Jasienicy Rosielnej w powiecie Brzozowskim, odwiedziła zakłady AUTOSAN w Sanoku oraz wzięła udział w powiatowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie.

Spotkanie w Krośnie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Sali św. Ojca Pio należącej do zakonu Kapucynów. Już o godz. 17.00 stało się pewne, że sala z trudem pomieści wszystkich uczestników spotkania, w którym ostatecznie wzięło udział ponad pół tysiąca mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego. Konwencję rozpoczął Prezes Zarządu Okręgu nr 22 i wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński. Powitał mieszkańców i podziękował za liczne przybycie. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz, na którym w znacznej mierze spoczął ciężar organizacyjny tego wydarzenia. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w Polsce przekonując, że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma wystarczająco dużo determinacji, aby podjąć się tego wielkiego zadania. Wystąpienie Posła Babinetza, który po raz kolejny ubiega się o mandat do Sejmu RP zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem. Następnie Marek Kuchciński przystąpił do przedstawienia kandydatów, którzy wychodząc kolejno na scenę zaprezentowali się wyborcom. Warto wspomnieć tutaj najmłodszą kandydatkę do Sejmu, 27-letnią Lidię Lipkę, która w swojej rodzinnej miejscowości jest Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Prezesem Stowarzyszenia „Troska o Twoją Przyszłość”.

Po zaprezentowaniu ostatniego kandydata wśród burzy oklasków oraz okrzyków „Beata” i „Zwyciężymy” na scenę weszła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Beata Szydło. Przechodząc wśród tłumu wiceprezes PiS witała się z mieszkańcami ziemi krośnieńskiej i przyjmowała życzenia. W merytorycznym, a zarazem porywającym przemówieniu, raz po raz przerywanym brawami, Beata Szydło zwracała uwagę na najistotniejsze problemy Polaków. Podkreślała konieczność rozwijania rodzimego przemysłu i zahamowania wyprzedaży majątku narodowego. Przedstawiła również przyniesiony przez siebie pakiet gotowych ustaw zapewniając, że natychmiast po zwycięskich wyborach trafią one do Sejmu.

Na zakończenie spotkania Gabriela Lipka i radny Grzegorz Nieradka wręczyli Beacie Szydło bukiet kwiatów. Grzegorz Nieradka podziękował kandydatce PiS na premiera, że podjęła się trudu tworzenia biało-czerwonej drużyny, podkreślając, że w Polsce istnieje silna potrzeba odbudowy narodowej wspólnoty. Następnie Beata Szydło udała się na spotkanie z mieszkańcami, podpisując materiały wyborcze oraz pozując do wspólnych zdjęć. Po konwencji, już za zamkniętymi drzwiami, Beata Szydło spotkała się z przedstawicielami krośnieńskiego PKS, który boryka się z poważnymi problemami. Ten gest jest dowodem autentycznej troski o sprawy obywateli.

Piotr Babinetz

P9220534

P9220555

P9220557

P9220562

Piotr Babinetz, Barbara Mazan i Grzegorz Nieradka na spotkaniu z Beatą Szydło w Stalowej Woli

W sobotę, 8 sierpnia o godz. 12.00 na Placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli rozpoczęło się spotkanie wyborcze Beaty Szydło z mieszkańcami miasta. Kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości na Premiera powitał Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny i radny Rafał Weber. Powiaty krośnieński i bieszczadzki reprezentowała delegacja: Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP, Barbara Mazan – Rada Polityczna PiS i Grzegorz Nieradka – Sekretarz Prezydium Klubu Radnych PiS w Iwoniczu-Zdroju. Pomimo doskwierającego upału w spotkaniu wzięło udział kilkuset mieszkańców Stalowej Woli i gości z różnych części województwa podkarpackiego. Beata Szydło podkreśliła, nawiązując do słów twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, że ma stalową wolę dokonania dobrej zmiany w Polsce. Na te słowa uczestnicy spotkania zareagowali burzą oklasków. Po spotkaniu kandydatka na premiera i zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad.

Szydło11

Szydło1

Szydło

zdjęcia: www.facebook.com/pisorgpl

Podziękowania dla wyborców Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Składamy podziękowania dla Mieszkańców Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, którzy wzięli udział w wyborach prezydenckich 10 i 24 maja. Szczególnie serdecznie dziękujemy tym Wyborcom,  którzy zaufali  dr Andrzejowi  Dudzie i oddali na Niego swój głos. Słowa uznania i podziękowań kierujemy również do wolontariuszy, mężów zaufania, internautów i wszystkich, którzy na Podkarpaciu swoją aktywnością i pracą przyczynili się do wyboru ANDRZEJA DUDY na PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. To dobra zmiana dla Polski i dobra zmiana dla Podkarpacia.

Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz – Zastępca Szefa Sztabu Wyborczego PiS w Okręgu Krosno –Przemyśl

Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz

Jan Pelczar – Pełnomocnik PiS i Koordynator Wyborczy w  Powiecie  Krośnieńskim

Paweł Krzanowski – Pełnomocnik PiS Miasta Krosna

Krzysztof Babinetz – Koordynator Wyborczy PiS w  Mieście Krośnie

Arkadiusz Opoń – Przewodniczący Krośnieńskiego Forum Samorządowego

Koordynatorzy Gminni  Prawa i Sprawiedliwości:

Wojciech Żurkiewicz –  Chorkówka

Łukasz Piróg – Dukla

Jerzy Staroń –  Iwonicz Zdrój

Bogusław Gwiżdż –  Jaśliska

Zygmunt Ginalski –  Jedlicze

Renata Trybus – Korczyna

Mateusz Podkul  – Krościenko Wyżne

Janusz Lenik –  Miejsce Piastowe

Damian Pulnar –  Rymanów

Andrzej Dziugan –  Wojaszówka

fot. www.piotrbabinetz.pl

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w wyjątkowo uroczysty sposób został uczczony przez społeczność Iwonicza.

Społeczne obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, w której uczestniczyło kilkuset mieszkańców i gości. Patriotyczne kazanie wygłosił proboszcz iwonickiej parafii, ks. dziekan Kazimierz Giera. Mnóstwo miejsca poświęcił rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, a przypominając heroiczne życie bohatera zaznaczył, że od 2010 roku Pilecki jest patronem Zespołu Szkół w Iwoniczu. Po zakończeniu Eucharystii na placu przykościelnym uformowany został biało-czerwony Marsz Pamięci. Przy dźwiękach marsza w wykonaniu Orkiestry Dętej z Iwonicza ponad stu mieszkańców i gości przemaszerowało z polskimi flagami i biało-czerwonymi chorągiewkami do sali Domu Ludowego.

Grzegorz Nieradka powitał licznie zebranych uczestników słowami:

– Spotykamy się w iwonickim Domu Ludowym, budowanym rękami naszych rodziców i dziadków, aby uczcić bohaterów, których antypolska władza komunistyczna skazała na zapomnienie. Na mocy haniebnych umów i politycznej poprawności zapomniało o nich również wielu współczesnych polskich polityków. Dopiero Prezydent Lech Kaczyński podjął daleko idące starania o przywrócenie pamięci o prawdziwych bohaterach. To Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zawdzięczamy ustawę, uchwaloną przez sejm w lutym 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy, którzy zdecydowali się dać zbrojny opór sowietyzacji Polski.

Następnie poproszono zebranych o powstanie i odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek polskiego Hymnu Narodowego. Po tej najbardziej podniosłej chwili zapowiedziany został występ uczniów Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu. Młodzież w niezwykle wzruszającym spektaklu słowno-muzycznym przypomniała losy bohaterów podziemia antykomunistycznego. Przypomniano m.in. postać Danuty Siedzikówny „Inki” i rotmistrza Witolda Pileckiego. Następnie głos zabrał wicedyrektor Zespołu Szkół, Leszek Zajdel, który przytoczył uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego, która w 2010 roku podjęła jednogłośnie decyzję o nadaniu Iwonickiemu Zespołowi Szkół imienia Witolda Pileckiego.

Kolejnym elementem obchodów był wykład Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Babinetza pt. „Podziemie antykomunistyczne po 1944 roku w powiecie krośnieńskim”. Po wysłuchaniu wykładu organizatorzy zaprosili uczestników do zwiedzenia wystawy poświęconej pamięci Witolda Pileckiego. Wśród zebranych byli iwoniccy kapłani, ks. Rafał Szmik i ks. Zbigniew Kurko oraz dziekan dekanatu rymanowskiego, ks. Kazimierzem Giera. Nie zabrakło Prezesa Akcji Katolickiej, Pani Janiny Gadzały oraz  przedstawicieli stowarzyszeń i wspólnot parafialnych, w tym Pana Józefa Szałajdy. Liczną reprezentację stanowili radni Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, w tym przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bogdan Ryznar, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Marcin Zając oraz radny Waldemar Niemczyk. Głos zabrał także Stanisław Kenar, radny powiatu krośnieńskiego, który podzielił się historią dotyczącą losów jego ojca. Mimo zaproszenia na obchodach nie pojawił się burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, o czym świadczy mnóstwo relacji tekstowych i fotorelacji dostępnych w Internecie. Organizatorami społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obok radnego Grzegorza Nieradki, była Parafia pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu oraz Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu.